Babička byla 7 měsíců v nemocnici a důchod si po tu dobu nevyzvedávala – propadne tedy státu?

Otázka:

Dobrý den, jde zpětně zažádat o vyplacení starobního důchodu? Babička byla 7 měsíců v nemocnici a důchod si po tu dobu nevyzvedávala-propadne tedy státu?Může její dcera,která po celou dobu platila nájem za babiččin byt, ale nežije ve společné domácnosti o její důchod zažádat?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Babička byla 7 měsíců v nemocnici a důchod si po tu dobu nevyzvedávala – propadne tedy státu?

Nárok na výplatu důchod zaniká až uplynutím 5 let. Po takto krátké době budou doplaceny všechny důchody. Kdo platil nájem, nebo kdo s paní žil ve společné domácnosti, není podstatné – o uvolnění výplaty důchodu musí požádat sama poživatelka důchodu, příp. může někoho k tomuto úkonu zplnomocnit.

Otázka doplněna:

Dobrý den, moc děkuji za odpověď. Já zapoměla napsat, že babička zemřela. A důchod si nevyzvedávala 7 měsíců co byla v nemocnici. Je tedy možné aby o něj její dcera zažádala zpětně.
Předem moc děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

V tom případě je třeba informovat notáře o nedoplatku na důchodu, který se stane součástí dědictví. Mimo dědické řízení by se situace řešila s osobami, které s vaší babičkou žily ve společné domácnosti – § 63 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., příp. sirotky, ale to zřejmě není tato situace.