Dopis o zaslání zálohy 9. 1. 2017
Kdy budou vyplaceny důchody splatné 24. 12. 2016? 18. 12. 2016