9,5 roku zaměstnání v uranu a jeho skončení k 30. 6. 1992

Otázka:

Výklad § 174 odst.1 písmeno a) až d)zákona 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení.
Dobrý den pane Mařík,
děkuji za zaslanou odpověď. Na jejím základu jsem vyhledal znění § 174 zákona o sociálním zabezpečení, kde jsou dané nároky z I. a II. pracovní kategorie po 31.prosinci 1992. Dotazuji výklad odst. 1, kde se uvádí, že občan, který vykonával před 1.lednem 1993 zaměstnaní I. pracovní kategorie, má po 31.prosinci 1992 nárok na starobní důchod, jestliže byl zaměstnán nejméně 25 roků a dosáhl věku alespoň ….. viz písmeno a) až d) udávající věkovou hranici nároku, dle délky odpracované doby v dané kategorii. Dotaz: Vzniká občanu vykonávajícímu zaměstnání v I. pracovní kategorii nárok při dosažení věku uvedeného pod písmeny a) až d)
v případě, kdy takové zaměstnání skončilo k 30. červnu 1992? K tomuto datu odpracováno více než 9,5 roku v I. pracovní kategorii – statut uranu.
Předem děkuji za Vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

9,5 roku zaměstnání v uranu a jeho skončení k 30. 6. 1992

Ne, nevzniká. V odstavci 2 vámi zmiňovaného paragrafu je totiž uvedeno, že tyto podmínky se uplatní pouze v případě, že zaměstnání v 1. pracovní kategorii trvalo k 31. 12. 1992.