Jsem několik let na úřadu práce. Mám si požádat o invalidní nebo o předčasný starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den, jsem několik let na úřadu práce, pracuji pouze na DPP. Od 1.4.2016 bych mohla jít do předčasného důchodu. Na kalkulačce ČSSZ jsem si předběžně vypočítala předčasný důchod 7.500 Kč. Má paní doktorka uvažuje, že by mě poslala do invalidního důchodu – 1. st. U vás jsem se dočetla, že činí cca 4,5 – 6. tis. Který typ důchodu by byl nyní pro mne výhodnější? Jít do invalidního na tři roky a pak do starobního, ten by nebyl pak krácen nebo jít rovnou do předčasného? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jsem několik let na úřadu práce. Mám si požádat o invalidní nebo o předčasný starobní důchod?

Invalidní důchod I. stupně skutečně nejčastěji vychází mezi 4,5 až 6 tisíci korunami. Z vašeho předešlého dotazu vím, že jste již splnila podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod (35 let pojištění). V případě, že jste získala alespoň 15 let pojištění bez náhradních dob (tj. získaných pouze zaměstnáním), což téměř jistě ano, nesmí vám vyjít nižší invalidní důchod, než je uvedeno v článku o ochranném výpočtu invalidního důchodu. Pokud byste ze svých získaných dob pojištění a vyměřovacích základů (výdělků) získala vyšší invalidní důchod, byl vy vám přiznán ten. Můžeme tedy počítat s tím, že v případě přiznání invalidního důchodu byste nepobírala méně než 4.813 Kč (částka platná pro rok 2016).

Co by bylo dále “výhodnější”, není možné říci z důvodů, které jsem i na příkladu vysvětloval např. zde. Vše tedy není o “výhodnosti”, ale především o “návratnosti”. Ve vašem případě vše ještě komplikuje to, že v případě, že by vám byl přiznán invalidní důchod, mohlo by to mít zásadní (pozitivní) vliv na výpočet starobního důchodu. Opakuji, že “mohlo”, ne “muselo”. Rozhodně si ale přiznáním invalidního důchodu nepohoršíte. Výrazné zvýhodnění by spočívalo v tom, že v případě, že by se vás týkal ochranný výpočet uvedený výše a měla jste invalidní důchod spočítaný tímto způsobem, výpočet starobního důchodu by byl proveden z osobního vyměřovacího základu (průměrného měsíčního výdělku), ze kterého se tento ochranný výpočet provádí, tj. zjednodušeně z průměrné mzdy. To by znamenalo zásadní zvýšení starobního důchodu (i pokráceného předčasného). Aby však k tomuto došlo, je třeba mít ze svých výdělků a dob pojištění dostatečně nízký invalidní důchod (nižší než 4.813 Kč u I. stupně invalidity), aby “do hry” vstoupil výše uvedený ochranný výpočet.

Chápu, že výše uvedené je pro laika poměrně komplikované na pochopení – jde o kombinaci dvou poměrně složitých postupů – ale pokusil jsem se vše co nejvíce zjednodušit.

Nejvhodnějším postupem by nyní bylo požádat si o invalidní důchod a podle toho, zda vám bude přiznán, zvolit další postup. Pokud by přiznán nebyl, požádal bych o předčasný starobní důchod. Pokud ano, bylo by třeba počkat na rozhodnutí ČSSZ a poté propočítat, jak by vycházel předčasný starobní důchod (s tím bych vám pomohl) a podle jeho výše (a příp. návratnosti) se rozhodnout.