Pobírám invalidní důchod, mám odejít do předdůchodu nebo zůstat na úřadu práce?

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu. Otec, momentálně 3 roky do starobního důchodu, pobírá částečný invalidní důchod. Nyní veden na úřadu práce. Již nepobírá podporu v nezaměstnanosti. Uvažuje o předdůchodu, naspořeno má. Nyní jsme orientačně žádali o výměru předčasného důchodu, rozdíl s odchodem v řádném čase činí cca 2.500,-. Prosím poraďte, při předdůchodu vím, že čerpá své naspořené úspory, nepředpokládám, že by mu byl částečný invalidní důchod odňat, nevím co je pro něj výhodnější. Zůstat v evidenci úřadu práce a počkat do starobního věku a přitom čerpat své úspory, nebo vyřídit předdůchod. V evidenci úřadu práce je nyní poprvé v životě. Děkuji za radu.

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod, mám odejít do předdůchodu nebo zůstat na úřadu práce?

Odchodem do předdůchodu by váš otec nezískal žádnou výhodu. Za jedinou výhodu předdůchodu považuji, že je osoba v předdůchodu považována za státního pojištěnce a nemusí si platit zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že váš otec pobírá invalidní důchod, již státním pojištěncem je a tato výhoda předdůchodu padá. Předdůchod se dále nehodnotí jako doba pojištění na rozdíl od evidence na úřadu práce (i když omezeně).

Jakým způsobem se hodnotí evidence na úřadu práce do doby pojištění máme podrobně popsáno v článku o evidenci na úřadu práce. Ve vašem případě bych se určitě nerozhodoval mezi evidencí na úřadu práce a předdůchodem, ale mezi evidencí na úřadu práce a předčasným důchodem.

Určitě bylo vhodné vybrat veškerou podporu v nezaměstnanosti. Výhodnost dalšího postupu (předčasný důchod vs. další evidence na úřadu práce) není možné určit, protože vše závisí na délce pobírání starobního důchodu – pokud váš otec zůstane v evidenci úřadu práce, bude každý měsíc “přicházet” o rozdíl mezi možnou výší předčasného důchodu a výší jeho invalidního důchodu. Poté sice bude mít nepokrácený starobní důchod, ale tento postup má určitou návratnost, protože po uvedenou dobu mohl pobírat předčasný důchod, který by byl sice pokrácený, ale vyšší než částečný invalidní. Pokud znáte výši nyní vypláceného invalidního důchodu a možnou výši předčasného důchodu, je možné přibližně dobu návratnosti spočítat.

Zjednodušený příklad:

Invalidní důchod činí 6.000 Kč, předčasný by byl 10.000 Kč a řádný starobní 12.500 Kč. Za tři roky pobírání invalidního důchodu by mohl na starobním důchod dostat o 144.000 Kč více (rozdíl 4.000 x 12 měsíců x 3 roky). Pokud tak neučiní, “přijde” o 144.000 Kč, ale bude dostávat o 2.500 Kč vyšší důchod – návratnost je tedy 144000 / 2500 = 57,6 měsíců, tj. cca 5 let. Po pěti letech pobírání starobního důchodu se uvedený postup začne vyplácet.

Abych výše uvedené shrnul, určitě nedoporučuji odcházet do předdůchodu, ale zůstat v evidenci úřadu práce, příp. odejít do předčasného důchodu.

Doporučuji vám, přečíst si článek o předdůchodu a další otázky na téma předdůchodu.