Prokazuje potvrzení pro úřad práce dobu pojištění pro ČSSZ?

Otázka:

Dobrý den, na listě důchodového pojištění,který mi přišel současně s rozhodnutím o invalidním důchodu nejsou uvedeny některé doby, které mi po rozvázání pracovního poměru uvedl můj poslední zaměstnavatel na listě o důchod. pojištění pro potřeby podpory v nezaměstnanosti – zkrátka býv. zaměstnavatel uvádí termíny,kdy za mě platil důchod. pojištění (já v těch dobách byla na rodičáku a pak na mateřské) – jde o dost měsíců – a jak víte z naší vzájemné korespondence- asi 7 měsíců mi schází k plnému započtení dob(či jak se tomu říká). Hodlám si oněch 7 měsíců doplatit, ale zaměstnavatel mi asi kvůli předchozích nárazových výpomocích důchod pojištění platil. Na potvrzení od zaměstnavatele tato období uvedena jsou, na evidenčním listě d.p., který přišel s oznám. o důchodu, tyto doby jako doby pojištění placené zaměstnavatelem uvedené nejsou. Jakou průkaznost má potvrzení od zaměstnavatele vůči ČSSZ? Zřejmě po Novém roce zajít na pobočku a nechat si ukázat, zda tyto doby mají evidované jako pojištění ze zaměstnání, ale jestli nemají, tak se obrátit na zaměstnavatele a žádat vysvětlení…Co by z toho ale zaměstnavatel měl, vypisovat mi, kdy za mě platil pojištění, když jsem byla na mateřské a rodičáku? Nebo jsem špatně pochopila některé DPP během RD a pojištění opravdu platit měli – stačí tedy jako doklad o tom, že oni za mne platili, ono potvrzení,kt. jsem obdržela při odchodu ze zaměstnání? Nebo má moje býv. firma povinnost ono udané období zaplatit,jestliže tak tedy asi neudělala, když ČSSZ se v systému nezobrazuje?

Odpověď:

Prokazuje potvrzení pro úřad práce dobu pojištění pro ČSSZ?

Jediný doklad, který po 31. 12. 1995 prokazuje účast na pojištění a vyměřovací základy je evidenční list důchodového pojištění (ELDP). Z údajů na ELDP vychází Česká správa sociálního zabezpečení při výpočtu důchodu. V případě “běžného zaměstnance” (který není jednatelem, společníkem apod.) není rozhodující, zda za něj zaměstnavatel sociální pojištění odvedl (tj. skutečně zaslal místně příslušné OSSZ), ale důležité je odevzdání ELDP a údaje na něm uvedené.

Nevím, jakou dobu máte na mysli, že od narození vašeho prvního dítěte, nemáte při výpočtu důchodu žádnou nezhodnocenou dobu – buď jste byla pojištěná ze zaměstnání nebo kvůli péči o dítě do čtyř let věku. Pokud péči o dítě do 4 let nahradíte pojištěním ze zaměstnání, nebude to mít na váš problém (chybějící dobu) žádný vliv.