361 dnů nebude zohledněno při výpočtu, protože to není celý rok?

Otázka:

Dobrý den, dostal jsem rozhodnutí o žádosti na starobní důchod. Získanou dobu pro nárok a pro stanovení výše procentní výměry-Celková doba pojištění do 9.2.2021 ,mi činí 16786dnů. To je 45 roků a 361dnů. Dotaz ,znamená to ,že mi těch 361 dnů nebudou zohledňovat ve výpočtu, protože není to celý rok? Pro informaci součet dob pojištění do 9.2.2021 činí 17002dnů. to je 46 roků a 212 dnů. Pokud ano je možné s tím něco udělat? Děkuji předem za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

361 dnů nebude zohledněno při výpočtu, protože to není celý rok?

Při výpočtu důchodu se hodnotí celé roky pojištění. Je jedno, zda jste získal 45 let a 0 dní pojištění nebo 45 let a 364 dní, stále je počítáno s 45 lety.

Pokud jste byl po datu přiznání starobního důchodu alespoň 4 dny zaměstnaný, můžete do 30 dnů od obdržení rozhodnutí (§ 86 odst. 4 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb.) požádat o změnu data přiznání důchodu na 13. 2. 2021, čímž získáte 46 let pojištění a o 1,5 % výpočtového základu vyšší důchod. ČSSZ bude požadovat vrátit důchod vyplacený za tyto čtyři dny.