Zvýšení průměrného výdělku pomocí doplacení pojištění v době evidence na úřadu práce

Otázka:

Dobrý den,
měl bych na vás čistě teoreticky dotaz:
představa člověka, který splnil veškeré podmínky k přiznání starobního důchodu, nicméně tato osoba byla 3 roky a 3 měsíce po 55 roce života vedena v evidenci úřadu práce bez nároku podpory a otázka zní, jak by se projevilo zaplacení dobrovolného důchodového pojištění vždy pouze jeden kalendářní měsíc v roce z vysokého základu, řekněme 2-násobek průměrné mzdy? Zda- li se vypočítává jako by ten člověk měl v daném roce každý měsíc takovou mzdu přes náhradní dobu zbylých 11-ti měsíců, nebo při celkovém výpočtu bude zohledněn pouze daný měsíc zaplaceného dobrovolného pojištění? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvýšení průměrného výdělku pomocí doplacení pojištění v době evidence na úřadu práce

Mimo získané doby pojištění ovlivňují výši důchodu vyměřovací základy (výdělky) a vyloučené doby z rozhodného období. Způsob “zpracování” výdělků zjednodušeně probíhá tak, že se sečtou všechny vyměřovací základy přepočítané koeficienty na současnou hodnotu peněz a všechny vyloučené doby z rozhodného období a s těmitou součty se dále pracuje. Vámi popsaným postupem si tedy rozhodně nezajistíte využití vyloučených dob ke zvýšení osobního vyměřovacího základu (průměrného měsíčního výdělku). Resp. zajistíte, ale tak, jak to může zajistit vysoký vyměřovací základ v jednom měsíci – vzhledem k téměř třicetiletému rozhodnému období naprosto minimálně. Zaplacené vysoké pojistné (pomocí dobrovolného důchodového pojištění) by se “rozměnilo” do průměru z celého rozhodného období. Zjednodušeně: Pokud si zaplatíte jeden měsíc vysoké pojistné, vyloučené doby vám nezajistí zhodnocení tohoto vysokého pojistného v celé roce, ale pouze v daném měsíci.

Jak je uvedeno výše, výši důchodu ovlivňují i získané doby pojištění. Pokud by pomocí platby dobrovolného důchodového pojištění došlo k získání dalšího celého roku pojištění, mělo by to mnohem výraznější vliv na výši důchodu.