Zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň – výpočet

Otázka:

Dobrý den, pobírám ID II. stupně od roku 2013 ve výši 5.800,- Kč, nyní mi byl přiznán III. stupeň invalidity, o kolik se mi zvýší důchod?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zvýšení invalidního důchodu z II. na III. stupeň – výpočet

Česká správa sociálního zabezpečení provede tak, že od současné výše důchodu odečte základní výměru 2.340 Kč, zbytek vynásobí 2 a opět přičte základní výměra důchodu 2.340 Kč.

Ve vašem případě tedy bude výpočet vypadat následovně
5800 – 2340 = 3460
3460 x 2 = 6920
6920 + 2340 = 9260 Kč

Od lednové splátky důchodu bude váš důchod zvalorizován.