Změnila se od přiznání důchodu pravidla pro výpočet a mohu požádat o přepočet důchodu?

Otázka:

Dobrý den.Od 1.8.2011 mi byl vyměřen starobní důchod ve výši 6155 kč.Mohu v součastné době požádat o přepočet důchodu?Změnila se od té doby pravidla pro je ho přiznání?Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Změnila se od přiznání důchodu pravidla pro výpočet a mohu požádat o přepočet důchodu?

Zákonná úprava výpočtu důchodu (zákon č. 155/1995 Sb.) a stejně tak výpočty v jednotlivých letech se v zásadě mění průběžně. To ale neznamená, že by se již jednou přiznaný důchod přepočítával pomocí nových pravidel.

Starobní důchod lze zvýšit výdělečnou činností.