Změna data přiznání předčasného důchodu po jeho přiznání

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu jak postupovat.
Při sepisování žádosti o předčasný důchod jsem obdržel informativní výpočet důchodu. Tam kromě jiného je uvedena celková doba pojištění 44 roků a celková doba pojištění pro výši důchodu také 44 roků. Vzhledem k tomu, že mám dobu studia i po 18-tém roce a 577 dní na úřadu práce, chtěl jsem vědět, jaká je započítaná doba pro výši důchodu. Dostal jsem odpověď mailem, že „…máte k 30.4.2022 celkový počet evidovaných dob 16900 dnů, tj. 46 roků a 110 dnů, přičemž náhradní doba pojištění činí 3294 dnů, tj. 9 roků a 9 dnů. Z důvodu odlišného hodnocení různých dob pojištění Vám můžeme pouze přibližně sdělit počet odpracovaných let, přesný počet není v naší kompetenci. Určí ho až ČSSZ v rozhodnutí. Do 30 dnů od obdržení rozhodnutí si můžete podat námitky a změnit datum přiznání důchodu.“
Znamená to, že ukončím pracovní poměr a budu čekat na rozhodnutí o důchodu. Pokud mi bude chybět několik dnů nebo týdnů k započítání dalšího roku pro stanovení výše důchodu, tak podám námitky (?) a změním datum přiznání důchodu. Ale to už budu např. měsíc či déle v „důchodu“, bez pracovního poměru, bez možnosti ucházet se o práci na UP a být pojištěn. Je to taková „definice kruhem“.
Budu vědět z výměru (?) kolik let mi na výši důchodu započítali, ale nebudu vědět, kolik dnů mi pro výši důchodu započítali, a jak mi kterou dobu z náhradní doby započítali, zda je to správně propočítané (např. souběh zaměstnání-brigády s ND-prázdniny) a či zda mi skutečně chybí jen dnů pro další celý rok.
Jak se dopátrat propočtu dnů pro výši důchodu od ČSSZ?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Změna data přiznání předčasného důchodu po jeho přiznání

Je třeba rozlišovat podání námitek (kterými se řeší chyba v rozhodnutí, tj. chybný postup ČSSZ) a podání žádosti o změnu data přiznání důchodu, což je zcela odlišný právní úkon a tyto dvě podání není možné zaměňovat. Pokud vám bude do dalšího celého roku chybět x dní a bylo by vhodné datum přiznání posunout, není možné zvolit námitku, protože rozhodnutí je v pořádku (výpočet je proveden správně). Pak byste dopadl, jako tazatel v tomto článku.

Vámi popsaná situace, kdy je o předčasném důchodu rozhodnuto až po skončení výdělečné činnosti, nemá jednoduché řešení (kromě zastavení výplaty důchodu a návratu k výdělečné činnosti). Buď je třeba požádat o důchod s dostatečným předstihem – žádost je možné uplatnit 4 měsíce před požadovaným datem přiznání a ČSSZ má na rozhodnutí 90 dní – nebo se musí doba dopředu spočítat. Když mi pošlete potřebné údaje, mohu vám získanou dobu pojištění spočítat.

Součástí rozhodnutí o přiznání důchodu je osobní list důchodového pojištění, který obsahuje všechny doby, které byly při výpočtu důchodu zhodnoceny i údaj o získané době pojištění s přesností na dny.