Žil jsem v zahraničí a nyní jsem uznán invalidním ve III. stupni

Otázka:

Dobrý den. Žil jsem v zahraničí ( Brazílie). Bohužel jsem měl problémy se zdravím a vrátil jsem se zpět se 3. stupněm invalidity, což mě bylo uznáno zde také. Bylo mě uznáno asi 18 odpracovaných let. Chtěl bych se zeptat na to co bych měl udělat abych mohl pobírat nějaký důchod zde. A jestli se můžu zapsat na úřad práce na nějakou tu práci kterou můžu ke vzhledu mému stavu vykonávat. A ještě se chci zeptat jestli mám na něco nárok jako pomoc na nájem atd. Děkuji moc

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Žil jsem v zahraničí a nyní jsem uznán invalidním ve III. stupni

Jaké podmínky musíte splnit, jsem vám před čtyřmi měsíci vysvětloval zde. Potřebnou dobu si můžete průběžně doplácet, příp.samozřejmě i odpracovat (získat výdělečnou činností zakládající účast na sociálním pojištění). Abyste se mohl přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce při uznané invaliditě III. stupně, musel byste mít v posudku o invaliditě uveden pravý opak toho, co uvádíte, tj. že jste schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. To však nepředpokládám.

Dávky hmotné nouze jsou v gesci úřadu práce, musíte se obrátit na něj, protože já se zabývám pouze důchody.