Ze zveřejněných informací ČSÚ byla míra inflace jiná, než odpovídá valorizaci

Otázka:

Dobrý den,
nevím, jestli je to dotaz na vás. Už jste mě ale 2x stoprocentně poradil v zásadních věcech (na rozdíl od informací zdejší OSSZ), takže to zkusím. Je to spíše podružná informace:
Jak se určuje procentuální navýšení při mimořádné valorizaci? Pro letošní mimořádnou valorizaci důchodů je uvedeno navýšení o 8,2%. Ze zveřejněných informací ČSÚ byla míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci od července 2021 do ledna 2022 uvedena 1,0+0,7+0,2+1,0+0,2+0,4+4,4=7,9%. Co se tedy ještě počítá navíc.
Děkuji předem za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ze zveřejněných informací ČSÚ byla míra inflace jiná, než odpovídá valorizaci

Odpověď na dotaz nalezneme v § 67 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., který říká:

Růst cen se stanoví jako procentní přírůstek indexu spotřebitelských cen v posledním měsíci období stanoveného pro zjišťování růstu cen oproti tomuto indexu v kalendářním měsíci, který bezprostředně předchází prvnímu kalendářnímu měsíci tohoto období s tím, že tento růst se stanoví se zaokrouhlením na jedno platné desetinné místo a podíl pro jeho stanovení činí vždy nejméně 1. Výpočet růstu cen se provádí z originálních bazických úhrnných indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem a z originálních bazických indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti důchodců zjištěných Českým statistickým úřadem, přičemž se použije ten růst cen, který je vyšší.

Inflace se tedy pro určování růstu valorizace počítá dvěma způsoby – klasicky a dále z růstu cen ve spotřebním koši důchodců, který se od běžného liší. A právě inflace v tomto „důchodcovském“ spotřebním koši vyšla vyšší a byla použita pro výpočet valorizace.