Zaměstnání v uranu v letech 1992 až 2002

Otázka:

Odchod do důchodu.
Dobrý den do uranového dolu jsem nastoupil
1.6.1992 do 31.12.1992 mám 214 IAA URAN
1.1.1993-31.8.2002 mám 1855 směn.
Výpověď: organizační změny(konec těžby).
Mám nárok na snížení důchodového věku?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání v uranu v letech 1992 až 2002

Abyste měl nárok na snížení důchodového věku o sedm let, musel byste v “uranu” získat 2200 směn. Vy jste získal pouze 1984 směn (214 x 0,6 + 1855), což vám na snížení důchodového věku nestačí. Důvod skončení zaměstnání není v tomto případě rozhodující (nižší počet směn by stačil pouze v případě dosažení nejvyšší přípustné expozice).