Zaměstnání v I. AA kategorii od r. 1984 a snížení důchodového věku

Otázka:

Dobrý den,
1.10.1984 jsem nastoupil do uranových dolů. Mám odfáránou přípustnou dobu 2 100 směn. V kolika letech půjdu prosím do důchodu? Pracoval jsem v kategorii 1.AA (takzvaná superkategorie).
Děkuji.

Odpověď:

Zaměstnání v I. AA kategorii od r. 1984 a snížení důchodového věku

Dle mého názoru nemáte na snížení důchodového věku nárok. Kategirie skončily k 31 .12 .1992. Abyste dosáhl na snížení důchodového věku na 59 let, musel byste do tohoto data v I. AA kategorii odpracovat 11 let, což jste nesplnil. Stejně tak jste nezískal potřebný počet směn (ty se počítají o po 31. 12. 1992).

Vaši situaci určitě doporučuji konzultovat na vaší OSSZ.

Otázka doplněna:

Ještě pro upřesnění , po novu 1 UA

Odpověď doplněna:

To je celkem podstatné upřesnění, které výše uvedené mění.

Pokud jste v zaměstnání skončil pro dosažení nejvyšší přípustné expozice a získal jste nejméně 1981 směn v I. UA, měl byste nárok na snížení důchodového věku na 55,5 roku (způsob výpočetu směn je uveden ve výše odkazovaném článku). V případě, že byste počet směn nesplnil (bez dosažení NPE je třeba získat 2200 směn) a získal byste do 31. 12. 1992 alespoň 8 let v I. UA kategorii, dosáhl byste důchodového věku v 58 letech.