Zaměstnání v uranu v letech 1975 až 1990 a 28 let doby pojištění

Otázka:

Dobrý den , chtěla bych se zeptat na to zda má můj tatínek nárok na důchod. Narodil se v roce 1956 a pracoval v Uranových Dolech Příbram (diamo sul) jako Lamač v kategorii 1 kategorii od roku 1975 až do roku 1990 kdy mu byla přiznaná nemoc z povolání a renta. Po odchodu z uranových dolů měl několik zaměstnání až do dneška celkem by to mělo být asi 28let. Nevím jak je to s přiznáním důchodu v dnešní době a zda se bere ohled na to že pracoval jako uranový horník tak dlouhou dobu. Během této doby byl také na 5měsíců na vojně a pak několikrát hledal delší čas zaměstnání (bohužel ho jako horníka s nemocí z povolání nikdo nechtěl časem i vzhledem k věku zaměstnat ) . Poslední 4roky pracuje jako hlídač. Celkem tedy asi těch 28let doby pojištění má.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání v uranu v letech 1975 až 1990 a 28 let doby pojištění

Z těchto údajů nejsem s jistotou schopen určit, zda váš tatínek získal potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na starobní důchod, příp. kdy dosáhl důchodového věku. Nejjednodušší je o starobní důchod požádat, ČSSZ žádost posoudí a určí, zda byly splněny zákonem stanovené podmínky.

Více než 10 let zaměstnání v „uranu“ by snížilo důchodový věk na 55 let. Pak bude otázkou, zda, a příp. kdy, byla získána potřebná doba pojištění pro vznik nároku na starobní důchod.