Zadal jsem správně údaje do kalkulačky pro STOP OVZ výpočet?

Otázka:

Dobrý den. Od roku 1991 mám přiznanou nemoc z povolání a ze stejného důvodu od roku 1994 PID (inv.důch.III.st.). 1. června mi bude 65.let a tak po zjištění, že je možnost odejít do starobního důchodu přepočítáním současného ID, jsem kontaktoval OSSZ s dotazem, kdy je nejlepší navštívit pobočku a bylo mi sděleno, že nikam chodit nemusím, že budu automaticky převeden do starobního důchodu. V telefonu jsem informaci nijak nerozporoval a až mi pojišťovna vystaví doklad o výplatách renty za předchozích 25.let, půjdu si o důchod zažádat osobně. Abych věděl, co mne čeká, spočítal jsem si zkusmo jednu z možností “STOP OVZ 2019”. Vyšel mi důchod o 1 447,- Kč vyšší. A teď mé dotazy, jestli jsem zadal správné hodnoty. Do kolonky “počet let pojištění” jsem zadal počet přepočtených let (krácena vyloučená doba o 20 %) ke dni 31.5.2019. Do kolonky “PMV” jsem zadal PMV z rozhodnutí o ID (6 064,-), i když na rozhodnutí je ještě upravené PMV (3 673,-) a 67,50 % PMV (2 480,-). Zadal jsem správné údaje ? Tedy roky ke dni, který předchází mým 65.narozeninám a PMV, které je na rozhodnutí jako prvé a nejvyšší. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zadal jsem správně údaje do kalkulačky pro STOP OVZ výpočet?

Náhradní dobu pojištění, kterou je i pobírání invalidního důchod pro invaliditu III. stupně, je možné hodnotit pouze do vzniku nároku na starobní důchod, tj. ve vašem případě do dne dosažení důchodového věku. Toho jste dosáhl 1. 8. 2017, náhradní dobu pojištění můžete hodnotit pouze do 31. 7. 2017. Po tomto datu je možné hodnotit pouze dobu pojištění (např. zaměstnání, samostatná výdělečná činnost atd.).

Zbylé údaje jste do kalkulačky zadal správně – správně jste použil neredukovaný PMV.

Pouze pro úplnost doplním, že se na 80 % nekrátí vyloučená doba, ale náhradní doba pojištění.

Otázka doplněna:

Dobrý den. Chtěl bych Vám pane Maříku poděkovat za rychlou a kvalifikovanou odpověď a využil bych možnosti doplňující otázky.
Použil jsem STOP OVZ s rokem 2019 a přepočítanou dobou pojištění k 1.8.2017. Dále jsem vyplnil důchodovou kalkulačku s rentou a bez renty s následnou valorizací za roky 2018 a 2019. Porovnáním jsem zjistil, že nejvýhodnější je klasický výpočet starobního důchodu bez renty. Z Vašich odpovědí na webu jsem pochopil, že STOP OVZ a klasický výpočet se provádí vždy. Jak si říci o to, aby v klasickém výpočtu nefigurovala renta. Podle jaké vyhl. zák. apod. Děkuji Vám za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Valorizaci v tomto případě nemůžete provádět, protože starobní důchod počítáte s datem přiznání v roce 2019 (i když s dobou počítanou pouze do roku 2017). Aby se důchod zpětně dovalorizoval, musel byste mít důchod přiznán zpětně, což byste ale přišel o vyplacenou náhradu za ztrátu na výdělku.

Ano, klasický i STOP OVZ výpočet bude proveden automaticky.

Určitě je možné, že klasický výpočet s vyloučenou dobou (místo zhodnocené náhrady) je výhodnější. O vyloučení těchto “výdělků” se žádá při sepisování žádosti o důchod (v žádosti je na to samostatná “kolonka”). Uvedený postup je v souladu s ust. § 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb. O vyloučení dob je možné požádat i následně do 30 dnů po obdržení rozhodnutí – § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb.