Za jakých podmínek je použit § 19 zákona o důchodovém pojištění (STOP OVZ)?

Otázka:

Dobrý den,
pobíral jsem plný invalidní důchod a pak částečný invalidní důchod až doposud. Po dobu pobírání částečného invalidního důchodu jsem byl veden jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce a v letních měsících jsem pracoval pouze na Dohodu o provedení práce s příjmem asi 2.000, – Kč měsíčně (nekolidující zaměstnání).
Poslední dva roky už nejsem veden ani na Úřadu práce, protože delší doba evidence než doba, po kterou jsem pobíral podporu a nejvíce 3 roky bez pobírání podpory, by se mi stejně už nezapočítala. Přivydělávám si k částečnému invalidnímu důchodu pouze letními brigádami na Dohodu o provedení práce. V 62 letech a osmi měsících jsem si podal žádost o starobní důchod (v řádném termínu), a to od července 2014. Celkovou dobu pojištění mám splněnou – asi 38 let. Při výpočtu částečného invalidního důchodu po předchozím pobírání plného invalidního důchodu byl použit § 19 zákona 155/1995. Ptám se, zda bude i tentokrát, při výpočtu starobního důchodu, použit § 19 zákona 155/1995? Nevím, zda není překážkou skutečnost, že v době podání žádosti o starobní důchod při pobírání částečného invalidního důchodu pracuji pouze v letních měsících na Dohodu o provedení práce s příjmem 2.000, – Kč měsíčně? A ještě se ptám, zda mi bude do doby pojištění pro výpočet starobního důchodu zahrnuta doba evidence na Úřadu práce v těch měsících, kdy jsem pracoval na Dohodu o provedení práce (2,000, – Kč měsíčně, nekolidující zaměstnání)?
Děkuji mnohokrát za odpověď.

Odpověď:

Za jakých podmínek je použit § 19 zákona o důchodovém pojištění (STOP OVZ)?

Ano, § 19 zákona o důchodovém pojištění, tedy výpočet z osobního vyměřovacího základu (OVZ) stanoveného při předchozím výpočtu invalidního důchodu bude ve vašem případě použit. Tento „STOP OVZ výpočet“ bude proveden jak z OVZ zjištěného při výpočtu plného invalidního důchod, tak i při výpočtu částečného invalidního důchodu. Použití § 19 není dobou pojištění podmíněno (samozřejmě musíte získat potřebnou dobu pojištění) a § 19 by byl použit i v případě, že byste měl invalidní důchod vyplácen v minulosti a již vám byl odebrán.

Z dohody o provedení práce, při které jste si vydělal 2.000 Kč měsíčně se neodvádělo sociální pojištění, nemá tedy žádný vliv na výpočet důchodu – bude se na vás pohlížet jako na osobu v evidenci na úřadu práce bez zaměstnání.