Z čeho se bude vypočítávat starobní důchod, když půjdu v červnu na plánovanou operaci?

Otázka:

Dobrý den, prosím o sdělení, z čeho se bude vypočítávat starobní důchod, když půjdu v červnu na plánovanou operaci a zřejmě po vyléčení dostanu výpověď a budu se muset zaregistrovat na úřadu práce. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z čeho se bude vypočítávat starobní důchod, když půjdu v červnu na plánovanou operaci?

Jak se počítá starobní důchod, vysvětluji zde. Důchod se tedy počítá ze získaných dob pojištění a ze všech vyměřovacích základů (výdělků) od roku 1986. Na těchto základních parametrech nic nemění vámi uváděné skutečnosti. “Každý”, kdo si žádá o starobní důchod byl někdy v životě v dočasné pracovní neschopnosti a velká část žadatelů v evidenci úřadu práce. Tyto situace jsou běžné a žádným mimořádným způsobem výpočet starobního důchodu nemění (mimo dlouhodobé evidence na úřadu práce). Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti v době zaměstnání je běžnou dobou pojištění, tj. hodnotí se stejně jako doba zaměstnání, kdy nemarodíte. Jak se evidence na úřadu práce hodnotí při výpočtu důchodu a v jakém rozsahu, vysvětluji v tomto článku.

Jak doba trvání dočasné pracovní neschopnosti, tak i evidence na úřadu práce (v rozsahu popsaném v článku výše) jsou vyloučenou dobou a nezhoršují průměr z výdělků získaných v jiných dobách.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Maříku

neuvedla jsem důležitou informaci, a to že nárok na přiznání starobního důchodu mi vzniká 11.1.2020. Není ještě jasné, z čeho se bude provádět  80% výpočet (z podpory na úřadu práce za dobu 11 měsíců a zbytek se dopočítá

z přehledu vyměřovacích základů dle ČSSZ a nebo se vztahuje 80% výpočet  z 11 měsíční podpory pro celkový pro celkový výpočet starobního důchodu. A nebo je vše úplně jinak?

Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Na 80 % se hodnotí pouze některé náhradní doby pojištění, např. právě evidence na úřadu práce. Hodnocení na 80 % může způsobit, že získáte o jeden rok pojištění méně. A protože počet let pojištění ovlivňuje výši důchodu (čím víc let pojištění, tím vyšší důchod), může být důchod cca o 250 Kč až 300 Kč nižší.

Hodnocení na 80 % nijak nesouvisí s vyměřovacími základy, tj. s hodnocením výdělků. Tam právě vyloučená doba zajistí, že nedojde ke snížení průměru.