Vznikne po přiznání starobního důchodu nárok také na nějakou část vdovského důchodu?

Otázka:

Manžel narozen 1962, manželka 1963 a vychovala 2 děti. 2015 manžel zemřel, nárok na výplatu vdovského důchodu manželce vznikl. Vyplácen byl rok. Poté výplata neobnovena pro nesplnění požadovaných podmínek do 2 let od nároku na VD. V době splnění podmínek na řádný či předčasný starobní důchod manželce-vdově stále, vznikne nárok také na nějakou část vdovském důchodě po manželovi ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vznikne po přiznání starobního důchodu nárok také na nějakou část vdovského důchodu?

Ne, pokud nejsou zákonem stanovené podmínky splněny do dvou let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod, nárok na vdovský důchod po tomto manželovi již nemůže vzniknout. Přiznání starobního nebo předčasného starobního důchodu na tomto nic nemění.