Vysoké příjmy mi poklesnou, má kvůli tomu žádat o předčasný důchod bez výplaty?

Otázka:

Dobrý den. Nárok na starobní důchod mi vznikne cca za 5 let. Chci stále pracovat ale mám možnost požádat o předčasný důchod se zamítačkou podle starých podmínek. Podle informativního výpočtu důchodu mám osobní vyměřovací základ přes 90 000Kč, nekrácený důchod cca 28 000 Kč. V následujících 5 letech budu vydělávat výrazně méně než v minulosti. Domnívám se, že se mi vyplatí požádat o předčasný důchod již nyní, protože bude zvýšován o procenta za 5 odpracovaných let + valorizace.
Uvažuji správně, že důchod, který by mi byl vypočítán za pět let bude nižší, protože bude ovlivněn nížšími příjmy v posledních 5 letech a dojde tak ke snížení osobního vyměřovacího základu ? Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vysoké příjmy mi poklesnou, má kvůli tomu žádat o předčasný důchod bez výplaty?

Ne, s vaším závěrem nemohu souhlasit, protože výpočet důchodu je výrazně komplexnější, než že by šlo ze snížení výdělků v posledních letech před přiznáním důchodu dovodit snížení OVZ a důchodu. Každý rok rozhodného období má svůj koeficient, kterým se tehdy získané výdělky přepočítávají na současnou hodnotu peněz. Např. v roce 2024 bude koeficient pro rok 1990 činit 13,3977, ve výpočtu roku 2019 činil pouze 9,9507. Pokud byste si v roce 1990 vydělal 50 000 Kč, započetla by se vám při výpočtu důchodu v roce 2019 částka 497 535 Kč, v roce 2024 to už ze stejného výdělku bude 668 995 Kč. A toto se stane ve všech letech rozhodného období – OVZ vzroste, i když poslední výdělky klesnou, protože se zvýší váha (koeficienty) v mnoha jiných letech. Nižší výdělky v posledních letech před přiznáním důchodu mají velmi malý vliv na výpočet důchodu. Navíc poroste i první redukční hranice, která má podstatný vliv na výpočet důchodu.

Informativní výpočet roku 2028 dokáži nasimulovat tak, že vám vyjde 28 000 Kč, nebo klidně 33 000 Kč a oba výpočty budou vycházet z naprosto reálných makroekonomických hodnot. Toto číslo klidně zapomeňte, protože o ničem nevypovídá.

Otázka doplněna:

Děkuji za odpověď ohledně vysokých příjmů a předčasného důchodu. Odpovědi rozumím, ale domníval jsem se, že výše (resp. růst) již přiznaného předčasného důchodu (s odloženou výplatou) pomocí valorizací a nově vypočteného důchodu pomocí koeficientů + redukčních hranic je přibližně stejný. Jinak by se již přiznané důchody vlastně stále relativně snižovaly oproti nově vypočítaným důchodům?
V takovém případě by nemělo smysl odcházet do důchodu dříve (alespoň co se týká nominální výše důchodu) ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ale tak to je – dříve přiznávané důchody jsou relativně nižší, než ty přiznávané v současné době. Platilo to tak prakticky vždy a tím, jak je systém výpočtu důchodů a valorizací nastaven, to bude (velmi pravděpodobně) platit i do budoucna. Např. muži, který v roce 2000 získal 45 let pojištění a vždy pracoval za průměrnou mzdu, byl v tom roce přiznán starobní důchod 6 855 Kč. Po všech valorizacích by v roce 2023 pobíral 18 849 Kč. Starobní důchod spočítaný z průměrných výdělků v roce 2023 (při stejné době pojištění vychází 20 746 Kč. Téměř to dva tisíce korun více a to i přes vysoké mimořádné valorizace z roku 2022, kterými byl zvýšen dříve přiznaný důchod, a které se už nebudou opakovat. A to neberu v potaz, že dnes muži běžně získávají i 49 let doby pojištění, což by rozdíl ještě zvýšilo.

Odcházet do předčasného důchodu nemělo smysl „nikdy“ (z hlediska výše důchodu). To, že se toto „otočilo“ v roce 2022, neznamená, že nešlo o výjimku (kterých bylo za posledních 30 let jen několik, i když nikdy ne tak extrémních).