Vyřízení invalidního důchodu do měsíce?

Otázka:

Dobrý den, 31. března 2014 mi byl přiznán posudkovým lékařem invalidní důchod 1. stupně. Od 1. 9. 2013 a řekla, že do měsíce mi z ČSSZ Praha má přijít rozhodnutí. Dnes 23. dubna jsem volala na ústředí do Prahy a bylo mi řečeno, ať si zavolám v polovině června, že ještě nic nevědí. Tak se ptám, kde je pravda, že zákona mají lhůtu na vyřízení 90 dnů? To mám čekat ještě 2 měsíce?

Odpověď:

Vyřízení invalidního důchodu do měsíce?

Posudkovým lékařem vám nebyl přiznán invalidní důchod, pouze jste jste byl uznána invalidní. Rozhodnout o přiznání invalidního důchodu musí Česká správa sociálního zabezpečení, protože uznání invalidity není jedinou podmínkou pro přiznání invalidního důchodu, ale musíte také získat potřebnou dobu pojištění.

Na vyřízení žádosti o invalidní důchod má Česká správa sociálního zabezpečení zákonnou lhůtu 90 dní. Lhůta na vydání rozhodnutí začíná běžet ode dne podání žádosti o důchod nikoliv ode dne jednání na lékařské posudkové službě. Tato lhůta však může být prodloužena o dobu, kdy ČSSZ došetřuje rozhodné skutečnosti – např. chybějící dobu pojištění nebo o dobu, kdy se čekalo na vyšetření u odborného lékaře.

Obecně je rozhodnutí vydáváno do jednoho až dvou měsíců ode dne jednání na lékařské posudkové službě. Vzhledem k tomu, že neznám podrobnější informace k vašemu případu, nemohu vám více pomoci.