Výpověď při odchodu do důchodu

Otázka:

Jsem narozena 3. 6. 1956, mám 3 děti, do důchodu mám odejít v 59 letech, tj. 3. 6. 2015. Prosím, jak postupovat v zaměstnání? Kdy předem informovat zaměstnavatele a je-li potřeba ukončení pracovního poměru dohodu nebo výpovědí 2 měsíční? Nebude pro mě finančně výhodnější skončit koncem června?

Odpověď:

Výpověď při odchodu do důchodu

Dosažení důchodového věku ani přiznání řádného starobního důchodu není zákonným důvodem k rozvázání pracovního poměru. To znamená, že pokud po přiznání starobního důchodu nechcete dále pracovat, měla byste se na ukončení pracovního poměru se svým zaměstnavatelem dohodnout (nejčastější varianta), příp. skutečně musíte dát výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Pokud chcete v zaměstnání dále pokračovat, nemusíte stávající smlouvu měnit a budete pobírat jak důchod, tak i mzdu ze zaměstnání.

Informace a můj názor na “práci na procenta” mám popsány v článku o práci nad nárok. Požádat o důchod s pozdějším datem přiznání, než kdy dosáhnete důchodového věku, má dle mého názoru význam pouze v řádu dnů, pokud tak získáte další celý rok doby pojištění nebo byste např. získala výhodnější výpočet v novém roce (toto se týká osob, které dosáhnou důchodového věku ke konci roku a počkali by na výhodnější výpočet roku 2015, což není váš případ).