Výpočet důchodu v roce 1995. Částky mi při součtu nevychází

Otázka:

Dobrý den, měla bych ještě dotaz, dívám se na rozhodnutí z roku 1995-invalidní důchud a nechápu částky- invalidní důchod činí 2794,- pod tím je výchovné na 2 děti 680,-kč, pod tím celkem 3474,-kč.
Oznámení o výplatě důchodu-vždy 2. v měsíci bude vyplácen důchod 2794,-kč.

Je tam průměr z výdělku za roky 1986-1994, zaměstnání činí 39 let, PMV 2382,-kč    , ke dni vzniku nároku činí    64% tj. 1525,-kč.

At sčítám nebo odčítám částky jakkoli, výsledek 2 794,- mi nevychází, jak k tomu došli? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočet důchodu v roce 1995. Částky mi při součtu nevychází

U důchodů přiznávaných od 1. července 1995 do 31. prosince 1995 se podle § 2 odst. 1 zákona č. 76/1995 Sb. zvyšovala procentní výměra o 38,6 %. Vypočtená výše 1.525 Kč se tedy zvýšila na 2.114 Kč (1525 x 1,386). Následně se přičetla základní výměra, která v dané době činila 680 Kč (§ 5 odst. 2 zákona č. 76/1995 Sb.), celkem tedy důchod činil 2.114 Kč + 680 Kč, tj. 2.794 Kč.

Vámi uváděné rozhodnutí je skutečně velmi “úsporné”, co se informací týče a odkaz na zákon č. 76/1995 Sb. v něm není uveden (což by měl). Nicméně výpočet je správně.

Otázka doplněna:

Ale já mám na rozhodnutí -byl pro stanovení důchodu upraven na 2382,- , (vy píšete zvýšení na 2114,-)  a jestli tedy jak tam mám 2382,- + těch 680,- tak je to 3062,- ,  těch 680,- je přičteno akorát k těm 2794,- a pod tím celkem- 3 474,- ale důchod je 2 794,- tak nechápu ty výsledky sečtené.

Odpověď doplněna:

Musíte číst, co a na co bylo upravováno. Byl vám stanoven průměrný měsíční výdělek 2.382 Kč, který byl redukován na 64 % (za 39 let pojištění), tj. na 1.525 Kč (2382 x 0,64). S touto částkou se pak pracuje tak, jak jsem psal výše, tj. zvýší se na 2.114 Kč. Následně se přičte 680 Kč základní výměra důchodu a také výchovné na dvě děti dalších 680 Kč. Celkem 2114 + 680 + 680 = 3.474 Kč.