Výpočet doby pojištění: Příklad výpočtu i s vysvětlením

Otázka:

Dobrý den,
jsem narozena 27. 4. 1955, 1 dítě.
Na IOLDP mám násl. údaje:
1.9.70 – 30.6.74 – ND studium
24.7.72 – 15.9.72 – zaměstnání
1.8.74 – 31.8.99 – zaměstnání, resp. pojištění
1.9.99 – 31.12.99 – ND nem. poj. v OL
22.11.99 – 31.5.00 – pojištění
8.6.00 – 7.12.00 – ND uchazeč hm. zabez.
8.12.00 – 2.5.01 – ND uchazeč o zaměstnání
3.5.01 – 30.6.03 – pojištění
21.10.03 – 30.9.04 – pojištění
1.1.04 – 30.9.04 – samost. výděl. činnost
1.10.04 – 31.3.05 – ND uchazeč hm. zabezp.
1.4.05 – 31.12.05 – ND uchazeč o zaměstnání
2.4.05 – 31.7.05 – pojištění
1.1.06 – 27.2.06 – ND uchazeč o zaměstnání
1.3.06 – 21.3.06 – pojištění
1.4.06 – 31.12.13 – samost. výděl. činnost
Mám násl. dotazy:
1. Ať počítám jak počítám (zřejmě tedy špatně), nedostanu se na uved. celk. evidovanou dobu 15667 dní a náhr. dobu pojištění 2150 dnů.
2. IOLDP je z 10. 6. 15, ale není na něm vůbec uveden rok 2014. Na pojistném nedlužím a přehled jsem podávala v březnu 2015. Pro moji informativní potřebu můžu tedy připočíst dalších 365 dní (???).
3. V přehledu neevidovaných dob je 31 dní, tj. 1.7.74 – 31.7.74, tj. měsíc prázdnin po maturitě. Z jiné Vaší odpovědi vyplynulo, že tato doba bude započtena jako evidovaná po upozornění na ČSSZ. Je to tak?
4. Další neevidovanou dobu mám 1.6.00 do 7.6.00, kterou jsem dohledala na zápočtovém listu jako “ochr. lhůta”. Bude mi i toto započítáno?
5. Celý rok 2015 budu OSVČ, stejně tak i v r. 2016, kdy mi 27. 8. vznikne nárok na starobní důchod. Bude vhodné požádat k tomuto datu nebo mi bude třeba pár dní chybět do celého dalšího odprac. roku? Nějak nejsem schopná to spočítat.
Omlouvám se za obsáhlejší dotaz a předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Výpočet doby pojištění: Příklad výpočtu i s vysvětlením

1. Prostý součet dob pojištění a náhradních dob pojištění uvedený na informativním osobním listu důchodového pojištění (IOLDP) je informace, kterou při výpočtu důchodu nevyužijete. Jedná se skutečně o prostý součet dní, který ale nereflektuje skutečnost, že některé náhradní doby se pro výpočet důchodu hodnotí omezeně. Ve vašem případě bude výpočet celkové doby pojištění k 27. 8. 2016 vypadat následovně:

Od Do 80 % / 100 % Součet
1.9.1970 26.4.1973 100% 969 studium do 18 let
27.4.1973 31.7.1974 80% 368,8 studium po 18. roce
1.8.1974 31.8.1999 100% 9162 zaměstnání/pojištění
1.9.1999 21.11.1999 80% 65,6 nemoc v ochranné lhůtě
22.11.1999 31.5.2000 100% 192 pojištění
8.6.2000 7.12.2000 80% 146,4 ÚP s podporou
3.5.2001 30.6.2003 100% 789 pojištění
21.10.2003 30.9.2004 100% 346 pojištění
1.10.2004 31.3.2005 80% 145,6 ÚP s podporou
2.4.2005 31.7.2005 100% 121 pojištění
1.3.2006 21.3.2006 100% 21 pojištění
1.4.2006 26.8.2016 100% 3801 OSVČ
195,2 úřad práce bez podpory (365-121)x0,8

Poznámky:
– brigáda v r. 1972 je pokryta studiem
– nemoc v ochranné lhůtě v r. 1999 je sice uvedena až do konce roku, ale takto dlouho jistě netrvala. ČSSZ takto nemoc v ochranné lhůtě na IOLDP uvádí, ale je potřeba napočítat počet dní uvedený na vedlejším sloupci. Počítám s nemocí do 21. 11. 1999.
– chybí vám doba od 1. 7. 2003 do 20. 10. 2003 – to však zřejmě víte
– souběžné doby (např. v r. 2004) lze hodnotit pouze jednou
– úřad práce je v době bez hmotného zabezpečení do 55 let možné hodnotit pouze v rozsahu jednoho roku zpětně. Od 2. 4. 2005 do 31. 7. 2005 (121 dní) jste však měla souběžné zaměstnání – tato doba vám dobu evidence hodnocenou při výpočtu důchodu zkrátí (započítá se místo ní pojištění, ale ale o to méně se zhodnotí úřadu práce). “Přeskakovat” dobu pojištění souběžnou s úřadem práce je možné až od 1. 1. 2009.

Celkem tedy k dosažení důchodového věku získáte 44 let a 263 dní (upřímně doufám, že jsem se nikde neuklikl).

Při výpočtu součtu náhradních dob je třeba “vynechat” souběžné doby zaměstnání nebo pojištění (brigádu při škole a zaměstnání v době uchazečství na úřadu práce v r. 2004):

1.9.1970 23.7.1972 100% 692
16.9.1972 30.6.1974 100% 653
1.9.1999 21.11.1999 100% 82
8.6.2000 2.5.2001 100% 329
1.10.2004 1.4.2005 100% 183
1.8.2005 27.2.2006 100% 211

Součtem je skutečně 2150 dní – jak jsem spal výše, tato informace však při výpočtu důchodu k ničemu není. Stejně by to bylo i při výpočtu celkové doby (nikoliv pojištění).

2. K tomuto dochází proto, že doby výkonu samostatné výdělečné činnosti jsou evidovány na jednotlivých OSSZ a na ČSSZ jsou zasílány až se zpožděním. Tuto dobu můžete počítat. Při sepisování žádosti o důchod se tato skutečnost kontroluje a případně se zjedná náprava.

3. Dobu prázdnin po maturitě by ČSSZ měla při výpočtu zhodnotit i bez upozornění. Nicméně pokud se na tuto skutečnost v žádosti upozorní, není to na škodu. V případě, že by ČSSZ tuto dobu nezhodnotila, na žádost výpočet upraví.

4. Tuto dobu by měl doložit zaměstnavatel na evidenčním listu důchodového pojištění. Došetření této doby však výši důchodu ovlivní v rozsahu 2 až 3 Kč. Její došetřování tak nepovažuji za rentabilní.

5. Odpověď naleznete už pod bodem 1 – posouvat datum přiznání nebude mít smysl. Pokud bych se při výpočtu spletl a posunout datum přiznání by bylo vhodné, můžete tak učinit do 30 dnů ode dne, kdy převezmete rozhodnutí o přiznání důchodu – nemusíte se rozhodovat dopředu.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
moc děkuji za odpověď.
Ještě mi není jasné – tam, kde se počítá jen 80 % u náhr. doby. Počítá se 80 % z doby nebo i z výdělku?
A dále – v tom výpočtu na “poradna” je už zohledněno 31 dní prázdnin po maturitě, které mám na IOLDP jako neevidovanou dobu?
Nemoc v OL v r. 1999 – počet dní na IOLDP je 85, Vy jste počítal 82.
Další neevidované doby (kromě již zmiňovaných prázdnin) mám:
1.6.00 – 7.6.00 – 7 dní, které jsou na zápočt. listu jako “ochr. lhůta” – to jste psal, že se jedná o 2 – 3 Kč, takže asi neřešit
1.7.03 – 20.10.03 – zde tedy opravdu netuším, co jsem dělala – nějaký zásadní problém, resp. zásadní vliv na výši důchodu?
28.2.06 – 28.2.06 – 1 den, zřejmě neřešit (??)
22.3.06 – 31.3.06 – 10 dní po skončení prac. poměru a začátkem podnikání – co s tím? velký problém?
Jinak děkuji za odpověď, Vaše stránky určitě doporučím známým, všichni jsou tak cca v mém předdůchodovém věku.

Odpověď doplněna:

Náhradní doba pojištění je taková doba, kdy za vás nebylo placeno pojištění, ale při výpočtu důchodu  se k ní přihlíží (například studium). V této době už z principu nemůžete mít žádný vyměřovací základ (výdělky), jinak by to nebyla náhradní doba pojištění. Výdělky se nikdy při výpočtu důchodu na 80 % nekrátí.

Doba posledních prázdnin po maturitě vám musí být při výpočtu zhodnocena, proto jsem s ní také počítal – v tabulce výše je studium po 18. roce hodnoceno do 31. 7., 1. 8. jste nastoupila do zaměstnání.

85 dní jsem počítal, protože podle kaledářních dní to skutečně bylo 85 dní. Vy jste však zřejmě začala marodit až čtvrtý den, nebo jste skončila dříve před nástupem do dalšího zaměstnání (bohužel toto, když nevidím celý IOLDP nezjistím). Celková doba pojištění se tedy poníží o 3 dny.

Kratší chybějící doby pojištění nejsou problém, pokud byste jejich doložením nezískala další celý rok doby pojištění (to by už mělo vliv na výši důchodu). Pokud jste nebyla zaměstnaná nebo jinak pojištěná, stejně není toto možné nijak napravit. Doložení chybějících téměř čtyř měsíců v roce 2003 by znamenalo získání dalšího roku pojištění, příp. byste se k němu výrazně přiblížila. Stejně tak (pokud jste byla zaměstnaná) by výši důchodu ovlivnily získané výdělky. Bohužel pokud si sama nevzpomenete, nikdo na OSSZ vám nepomůže.