Vyplatil se v minulosti postup s odloženou výplatou předčasného důchodu?

Otázka:

Ještě jednou dobrý den
Děkuji za Vaši odpověď a moc se omlouvám, že jsem Vám pozměnil jméno. Současně jsem četl i tento článek https://medium.seznam.cz/clanek/david-budai-senatori-maji-sanci-ukazat-ze-jsou-pojistkou-pred-nespravedlivou-zmenou-duchodu-16814 , ale dlouhodobě sleduji Vaše stránky a můj dotaz byl adresován právě Vám.

Uvedený článek jsem četl, ale právě že mne tam zarazil ten obrovský rozdíl, kdy mi vychází že při důchodu 23000Kč to dělá jen za rok cca 1000Kč. Kolik by to tedy bylo za oněch 5let? Vždyť to by snad bylo někde na půlce mezi tím předčasným důchodem a tím řádným. A to už by se pomalu vyplatilo raději o oněch 5 let déle pobírat ten nízký důchod než ještě 5 let dělat a mít celkem nevýrazně více a přitom bych odpracoval stejně roků jako při odchodu do řádného důchodu?
Proto jsem uváděl svůj dotaz, který by vycházel ze skutečných čísel a údajů z minulých let pro porovnání. Tedy pokud by mi byl dnes přiznán důchod 23000Kč, tak kolik bych měl důchod dnes, kdybych si o předčasný důchod zažádal v roce 2018. ale až do dnešního dne pracoval bez nároku na důchod a požádal o dopočítání?
Měl jsem prostě představu, že nějaký finanční rozdíl tam za oněch 5let bude, a ta představa byla tak těch 1000Kč rozdíl za celých 5 let a ne za jeden rok.
Ale děkuji za Váš čas a určitě budu i nadále sledovat Vaše stránky.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vyplatil se v minulosti postup s odloženou výplatou předčasného důchodu?

To srovnání je trochu složitější, ale obecně se postup s odloženou výplatou na více let dopředu nikdy nevyplatil a podle všeho to bude platit i nadále. Výjimkou je rok 2022, který byl zcela výjimečný.

Zkusím příklad: Muž narozený 1. 1. 1960, mohl mít přiznán předčasný důchod 1. 1. 2020, důchodového věku dosáhne 1. 3. 2024. Při +- průměrné mzdě by mu v roce 2024 vyšel starobní důchod 23 123 Kč (při 48 letech pojištění). Kdyby si nechal přiznat předčasný důchod bez výplaty v roce 2020 a pracoval až do dosažení důchodového věku, měl by poté důchod upraven na částku 24 308 Kč, tedy o více než 1 000 Kč více. Jenže je třeba si uvědomit, že z této částky tvoří 1 332 Kč první mimořádná valorizace 2022, 914 Kč druhá mimořádná valorizace 2022, a 847 Kč mimořádná valorizace z roku 2023. Mimořádné valorizace tak důchod zvýšily o více než 3 000 Kč. I přesto je rozdíl jen 1 200 Kč.

Můžeme zkusit příklad se stejně vydělávajícím mužem, ale narozeným 1. 1. 1957, kdy nám do výpočtu mimořádné valorizace nevstoupí. Tento muž dosáhl důchodového věku 1. 9. 2020, a předčasný důchod mu mohl být přiznán k 1. 1. 2017. Starobní důchod by ke dni dosažení důchodového věku činil 18 174 Kč (opět při 48 letech pojištění). Při postupu s odloženou výplatu předčasného důchodu přiznaného v roce 2017, by mu byl důchod ke dni dosažení důchodového věku uvolněn v částce 17 041 Kč, tj. na tomto postu by více než 1 000 prodělal. To platí obecně.

Dlouhodobě se nikdy postup s odloženou výplatou nevyplatil a změnily to pouze velké mimořádné valorizace v roce 2022. Naopak, pokud bude platit to, že inflace bude dál klesat a mzdy budou růst (budou inflaci „dohánět), bude platit, že výpočty nového roku budou výhodnější a výhodnější, takže rozdíl do dalších let bude ještě vyšší než vámi zmiňovaných 1 000 Kč.

Nejsem si jistý, co myslíte větou „A to už by se pomalu vyplatilo raději o oněch 5 let déle pobírat ten nízký důchod než ještě 5 let dělat“, protože pokud chcete v předčasném důchodu dál vykonávat výdělečnou činnost, nemůžete ho pobírat – buď musí být přiznán bez výplaty (což se ale běžně nevyplatí, jak jsme si ukázali) nebo s jeho přiznáním musíte počkat na skončení výdělečné činnosti, příp. na dosažení důchodového věku. Pokud byste důchod ve výše uvedených případech pobíral od nejdřívějšího možného data, byl by výrazně nižší, protože by nebyl upraven za dobu další výdělečné činnosti vykonávané bez pobírání důchodu.