Výměna průkazu ZTP – formulář

Otázka:

Dobrý den, mám na vás dotaz k výměně průkazu ZTP. Od úřadu práce mi domů přišel dopis, že si má jít průkazku ZPT vyměnit v dubnu. Dále tam píšou, že si můžu dopředu stáhnou formulář, ale ten jsem nikde na internetu nenašel. Nemáte ho náhodou? Vím, že se můj dotaz moc netýká důchodů, ale plno invalidních důchodců má i průkazku ZTP a tak by se jim to mohlo hodit. Ještě jsem se chtěl zeptat: výměna průkazu ZTP je povinná, že ano? Děkuji.

Odpověď:

Výměna průkazu ZTP – formulář

Máte pravdu, že váš dotaz – výměna průkazu ZTP – se zaměřením naší důchodové poradny příliš nesouvisí. Skutečně se zaměřuji přímo na dávky důchodového pojištění, tedy důchody. Nicméně se vám pokusím pomoci.

Formulář si můžete vyplnit a rovnou vytisknout na webu Ministerstva práce a sociálních věcí:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp

Jedná se o formulář Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. 

Pro bližší informace předkládám tiskovou zprávu úřadu práce k dané problematice:

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za nový průkaz OZP v podobě
plastové kartičky, a to v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň upozorňuje, že v případě těch držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad chodili už nyní. Průkazy OZP v nové podobě bude úřad vydávat až po tomto datu. Výměna se bude týkat přibližně 230 tisíc klientů.

Celá tisková zpráva je zde.