Valorizace u příspěvků k důchodu (odškodnění)

Otázka:

Jako politický vězeň rehabilitovaný podle zákona č.119/1990Sb. půjdu do důchodu v r. 2017. Budu mít nárok na dva příplatky k důchodu – na Zvláštní příplatek k důchodu a na příplatek k důchodu dle nařízení vlády č. 405/2005Sb. tento příplatek činí 50,-Kč. za každý měsíc věznění – u tohoto příplatku došlo v průběhu let k několika valorizacím. Zajímali by mě, zda se tato valorizace promítne do výše mého příspěvku v r.2017. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Valorizace u příspěvků k důchodu (odškodnění)

Zvláštní příspěvek k důchodu (ZPD) se nyní vyplácí v částce 2.676 Kč měsíčně. Tato částka se pouze jednou v minulosti zvyšovala (dříve byl příspěvek 2.500 Kč). V rámci valorizací se nezvyšuje.

Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem se na rozdíl od ZPD s důchodem valorizuje. Při jeho přiznání se zvýší jako by byl zvalorizován od r. 2005 (kdy tento zákon vešel v účinnost) a následně bude v rámci valorizací dále zvyšován.

Bližší informace naleznete na stránkách ČSSZ zde a zde.