Valorizace nad průměr je samostatná položka na základě zásluhovosti a vysokých vysokých odvodů

Otázka:

Dobrý den, platil jsem 42 let vysoké odvody, ale byl jsem nucen ze zdravotních důvodů odejít o 4 roky dříve do starobního důchodu, čímž mi byl důchod zkrácen o asi 4500Kč, čímž jsem se dostal přesně na průměrný důchod. Valorizace jsou mi nyní počítány z tohoto průměrného důchodu. Protože se stále zdůrazňuje, že valorizace nad průměr je samostatná položka na základě zásluhovosti a vysokých /celoživotních/ vysokých odvodů, nemají se pro mne valorizace již počítat ze zásluhovosti? Za to že jsem si v zaměstnání zničil zdraví přece nemohu být trestán 2x!
Jaká právní úprava-pokud vůbec-toto řeší?
Dík za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Valorizace nad průměr je samostatná položka na základě zásluhovosti a vysokých vysokých odvodů

Při valorizaci se zvyšuje základní výměra důchodu o pevnou částku a procentní výměra důchodu se nejčastěji zvyšuje o stanovené procento. Přehled zvýšení po poslední desítky let mám zveřejněny na stránce o valorizaci. Nevím, co to znamená, že by se vám měla valorizace počítat „ze zásluhovosti“.

Pro výpočet valorizace je podstatná pouze aktuální (valorizovaná) výše důchodu. Jaké jste měl dříve výdělky, je zohledněno ve výši důchodu, ale výši valorizace to již speciálně neovlivňuje.

Např. od ledna 2022 se zvyšovala základní výměra důchodu o 350 Kč na 3 900 Kč a procení výměra se zvýšila o 1,3 % + 300 Kč. K výpočtu valorizace stačí znát jen výši důchodu před valorizací. Od června 2022 se bude zvyšovat pouze procentní výměra důchodu o 8,2 %. Opět je podstatná pouze výše důchodu před valorizací. Zda této výše důchodu bylo dosaženo vysokými výdělky a pokráceným předčasným důchodem nebo nízkým výdělky bez krácení, je zcela nepodstatné a pokud bude stejná výše důchodu, bude i stejná valorizace.

Informace, „že valorizace nad průměr je samostatná položka na základě zásluhovosti a vysokých /celoživotních/ vysokých odvodů“, je možné novinářská zkratka, která nemá oporu v žádném právním předpise.