V roce 2024 mi bude 60 let. Zkrácení předčasnosti na 3 roky má platit až od září 2024?

Otázka:

Příští rok 2024 mi bude 60let.Opravdu je to tak, že i přez to, že bude od září letošního roku nově zaveden odchod do předčasného důchodu jen o 3 roky dříve, vzejde v platnost až od září 2024?Chystala jsem se v 60l do předčasného důchodu příští rok odejít. Mám 2 děti a můj důchodový věk je 64l a2m.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V roce 2024 mi bude 60 let. Zkrácení předčasnosti na 3 roky má platit až od září 2024?

Tato problematika má svůj vývoj. Nejdříve bylo v návrhu uvedeno, že u zkrácení možnosti odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku, bude účinnost odsunuta o dalších 12 měsíců. Nyní v průběhu projednávání však došlo ke změně, kdy toto zkrácení má být účinné už od (pravděpodobně) září 2023 a o dalších 12 měsíců má být odsunuta pouze povinnost získat 40 let pojištění. Je třeba vyčkat na definitivní schválení, ale pokud už změna zákona zůstane v nezměnění podobě, v 60 letech vám předčasný důchod nebude moci být přiznán.