V lednu ukončím studium a pracuji. Musím zaměstnání oznámit ČSSZ spolu s ukončením studia?

Otázka:

Dobrý den. Rád bych se zeptal – chystám se v lednu ukončit (z mé strany) studium na VŠ – prezenční forma. Zároveň pracuji na HPP. Chci se zeptat, zda mi bude náležet lednová splátka sirotčího důchodu (splatnost mám 12. den v měsíce), pokud studium ukončím například 5. ledna? Nebo pokud mi přijde splátka i v únoru, budu vracet únorový důchod + poměrnou část z lednového důchodu (od 1. 2. – 11. 2.)? Zároveň se chci zeptat, zda mám při zasílání informací ČSSZ spolu a informacemi o ukončení studia zasílat i informace ohledně práce na HPP? Předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V lednu ukončím studium a pracuji. Musím zaměstnání oznámit ČSSZ spolu s ukončením studia?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatření dítě, který jste, dokud studujete. Za dobu studia se počítá kalendářní měsíc, ve kterém bylo studium ukončeno – § 23 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. Následující měsíc by se o studium jednalo, pokud byste po celý měsíc nevykonával výdělečnou činnosti zakládající účast na pojištění, což ale není váš případ. Protože pro účely zákona o důchodovém pojištění budete ještě po celý leden studentem, bude vám náležet ještě lednová splátka důchodu.

Pokud máte splatnost důchodu k 12. dni v měsíci, náleží lednová splátka na období od 12. ledna do 11 února. Poměrná část důchodu se ale nevrací – § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.

Údaj o výkonu výdělečné činnosti je třeba do informace o skončení studia uvést, protože se jedná o skutečnost, která má vliv na nárok na sirotčí důchod – § 50 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb.