Účast na pojištění se počítá až od prvého skutečně odpracovaného dne?

Otázka:

Dobrý den pane Mařík,
mám dotaz, který se přímo netýká důchodového pojištění, ale spíše Úřadu práce.
Sestra nastoupila po 5 měsíční evidenci na ÚP (červenec – listopad, z toho 3M odstupné, 2 měsíce podpora) a nastoupila do zaměstnání 1.12.2019, což byla neděle, takže reálně pracovala od pondělí 2.12.2019.
Odpracovala plné 3M ve zkušební době – (s výjimkou tedy té neděle 1.12.2019) a k 29.2.2020 odešla v poslední den zkušební doby – z její iniciativy.

Do DP se jí počítá však doba až od 2.12, což by pro nárok na důchod v budoucnu skoro nic neznamenalo.

Na ÚP však jí řekli, že by měla výhodnější pozici, kdyby důchodové pojištění trvalo plné 3M, tedy od 1.12.2019.

Je to tedy opravdu tak, že účast na DP se počítá až od prvého skutečně odpracovaného dne? Když prostě 1. den v měsíci připadne na So, Ne či svátek, tak má zaměstnanec smůlu?
V případě, že by tomu tak nebylo, lze si toto potvrzení u bývalého zaměstnavatele vyžádat znovu (s tím datem od 1.12.2019) a předložit na ÚP znovu?

Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Účast na pojištění se počítá až od prvého skutečně odpracovaného dne?

Začátek účasti na pojištění se v tomto případě řídí § 10 zákona č. 187/2006 Sb. Ten v prvních dvou odstavcích říká:

(1) Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3.

(2) U zaměstnance v pracovním poměru a státního zaměstnance podle zákona o státní službě se za den, ve kterém tento zaměstnanec začal vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

Obecně tedy skutečně platí, že účast na pojištění vzniká až dnem nástupu do zaměstnání (den, kdy zaměstnanec skutečně šel do práce a pracoval). Jinak tomu může být pouze v případě, že zaměstnanec není odměňován podle “odpracovaných hodin”, jak je tomu např. u státních zaměstnanců, kteří mají platové tabulky a stejný plat jim náleží, ať už mají odpracováno 20 nebo 22 dní.