Stanovení OVZ u žádosti s mezinárodním prvkem

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu při výpočtu osobního vyměřovacího základu. Několik let jsem žil mimo EU a neměl jsem povinnost platit v ČR důchodové pojištění. Započítává se tato doba do počtu dnů v rozhodném období při výpočtu OVZ nebo se jedná o vyloučenou dobu? V IOLDP je toto vedeno jako neevidovaná doba.
Za odpověď děkuji,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Stanovení OVZ u žádosti s mezinárodním prvkem

Aniž bych vás chtěl od výpočtu odrazovat, tak spočítat důchod s tzv. mezinárodním prvkem je velmi složité.

Základní informace k tomuto tématu naleznete v tomto článku. Záleží na tom, zda počítáte tzv. SÓLO důchod (tj. jsou splněny pro vznik nároku na důchod pouze podle českých právních předpisů) – chybějící doba spadající do rozhodného období, kterou potvrdí zahraniční nositel pojištění se v období do 31. 12. 1995 hodnotí jako vyloučená doba, po tomto se nijak nehodnotí.

Při výpočtu dílčího důchodu (tj. je nutné pro vznik nároku na důchod přihlédnout k zahraničním dobám pojištění) se nejdříve spočítá tzv. průměrný denní indexovaný výdělek, který se do doby pojištění potvrzené zahraničním nositelem pojištění spadající do rozhodného období dosadí (podle počtu dnů a s využitím přepočítacích koeficientů). Průměrný denní indexovaný výdělek se spočítá jako součet vyměřovacích základů vynásobených příslušnými koeficienty, který vydělí počtem dnů, ve kterých byly použité vyměřovací základy získány.

Výše se ale týká pouze zemí, ve kterých jste byl pojištěn a současně s nimi má Česko smlouvu o sociálním zabezpečení, příp. jde o zemi EU. V opačném případě se k této době nijak nepřihlíží.

Na IOLDP jde o neevidovanou dobu, protože zahraniční doby pojištění se prokazují až v rámci řízení o přiznání důchodu.

Otázka doplněna:

Dobrý den, děkuji za odpověď, zajímá mě ale tato konkrétní situace: jednalo se o dlouhodobější nepracovní pobyt v USA, sociálně pojištěn jsem nebyl. Dle mého názoru je to stejné jako když někdo v ČR nepracuje, zároveň není v evidenci ÚP ani není samoplátce. Započítávají se tyto dny do počtu dnů v rozhodném období?

Odpověď doplněna:

Pokud jste ve Spojených státech nebyl sociální pojištěný, tato doba se vám při výpočtu starobního důchodu nijak hodnotit nebude. Tj. nejde o dobu pojištění ani náhradní dobu pojištění. Pro stanovení OVZ bude vyměřovací základ 0 (nula) a nebudou se doplňovat žádné vyloučené doby.