Stačí se při předdůchodu na 3 měsíce odhlásit z ÚP, aby byl znovu nárok na podporu?

Otázka:

Dobrý den, je mi 60 let, pobírám předdůchod a zároveň jsem v evidenci ůřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a pobírám podporu v nezaměstnanosti. Nemohu sehnat vhodné zaměstnání a předdůchod mi za rok skončí. Lze přerušit evidenci UOZ po 10-ti měsících podpory, žít 3 měsíce jen z předdůchodu a potom znovu požádat o podporu v nezaměstnanosti? Z čeho by se v takovém případě počítala podpora v nezaměstnanosti?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Stačí se při předdůchodu na 3 měsíce odhlásit z ÚP, aby byl znovu nárok na podporu?

Ne, toto možné není. Informace o podpoře v nezaměstnanosti naleznete zde. V článku je mimo jiné uvedeno:

Uchazeč o zaměstnání, který v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nevyčerpal celou dobu, kdy může podporu pobírat (tj. podle věku 5, 8 nebo 11 měsíců) a následně „odpracoval“ (přesněji získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění) alespoň 3 měsíce, má znovu nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu (tj. na 5, 8 nebo 11 měsíců). Jestliže „odpracoval“ dobu kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby.

Uchazeč o zaměstnání, který vyčerpal celou podpůrčí dobu (tj. pobíral podle věku podporu po dobu 5, 8 nebo 11 měsíců), má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.

V době, kdy nebudete na úřadu práce evidovaný, nestačí „být doma“, ale musíte být sociálně pojištěný ze zaměstnání nebo z jiné výdělečné činnost. Při pobírání předdůchodu sociálně pojištěný nejste.