Snížení invalidního důchodu: Přišel mi v původní výši, budu ho vracet?

Otázka:

Dobrý den, dne 29.1.2016 mi posudkový lékař snížil ID ze III. stupně na I. stupeň. Rozhodnutí z ČSSZ zatím ještě nemám, jen záznam o jednání u posudkového lékaře. Mám výplatní termín důchodu jedenáctého, takže mi dnes byl na účet připsaný důchod ve výši, jaká mi byla vyplácena ve III. stupni. Nebudu muset tento důchod vracet až mi bude přepočten na I. stupeň (a tedy nižší)? Nebo nebude mi tato výplata pak nějak strhávána z výplaty nového důchodu? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Snížení invalidního důchodu: Přišel mi v původní výši, budu ho vracet?

Invalidní důchod se snižuje (příp. i odnímá) až na základě rozhodnutí ČSSZ. Invalidní důchod bude snížen ode den splatnosti důchodu v budoucnu – ve vašem případě bych jako pravděpodobné viděl datum splatnosti důchodu v březnu. Invalidní důchody vyplacené do tohoto termínu v původní výši se nevracejí.

Pro úplnost dodávám, že důchody se vyplácení v sudé dny v měsíci (+ 15.), takže zřejmě máte splatnost důchodu 12.

V dotazu jste uvedla chybnou mailovou adresu, na které vás nešlo kontaktovat (zbytečně jsem obtěžoval jinou paní).