Sleva na dani pro důchodce

Otázka:

Dobrý den.
Ke dni 30. 6. 2014 jsem ukončila pracovní činnost.
Od 20. 02. 2011 jsem pobírala starobní důchod a plat, který byl zdaněn.
Jak mám postupovat při žádosti o dodatečné proplacení daně?
Děkuji.

Odpověď:

Sleva na dani pro důchodce

Sleva na dani pro důchodce nemohla být pracujícími důchodci uplatňována od zdaňovacího období roku 2013. Již v červenci letošního roku rozhodl Ústavní soud, že odebrání slevy na dani pro důchodce (přesněji slevy na poplatníka) je protiústavní. Vyrovnání neuplatněné slevy na dani za rok 2014 bude provedeno v rámci daňového přiznání za letošní rok, které budete podávat v roce 2015.

Česká daňová správa (finanční úřady) sice uznala, že od letošního roku, tj. od zdaňovacího období 2014, je možné slevu na poplatníka pracujícími důchodci uplatňovat, ale tento postup nebylo možné použít zpětně pro rok 2013. Toto svým nálezem ze dne 16. 9. 2014 Ústavní soud změnil a slevu na poplatníka si budou moci pracující důchodci uplatnit i za zdaňovací období roku 2013. Sdělení České daňové správy k této problematice je následující:

Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013.

Finanční správa ČR s Ministerstvem financí v současné době analyzují ústavněprávní rámec ve věci možnosti uplatnění základní slevy na dani u starobních důchodců za rok 2013 v souvislosti s tímto nálezem. Zároveň se zvažují jednotlivé procesní možnosti směřující k jeho naplnění.

V nejbližších dnech bude na webových stránkách Finanční správy ČR zveřejněn postup pro starobní důchodce a odpovědi na nejčastější dotazy těchto poplatníků týkající se možností způsobu uplatnění slevy na dani za rok 2013.

V současné době tedy není zřejmé, jakým způsobem bude postupováno při vrácení slevy na dani pro důchodce, kteří si ji v roce 2013 nemohli uplatnit. Tuto situaci budu sledovat a ihned, jakmile bude znám přesný postup, bude zveřejněn na stránce o zdanění důchodů pracujících důchodců.