Sirotčí důchod, individuální studijní plán a rodičovský příspěvek

Otázka:

Dobrý den,
zajímalo by mne, zda má má známá nárok na znovu vyplácení sirotčího důchodu, když pobírá mateřský příspěvek a vrátila se ke studiu na SŠ. Má individuální studijní plán a letos jí bude 20 let. Před přerušením studia pobírala sirotčí důchod po svém otci. A má nárok na zpětné vyplacení za období prázdnin?
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Sirotčí důchod, individuální studijní plán a rodičovský příspěvek

Pobírání peněžité pomoci v mateřství (mateřské) ani rodičovského příspěvku není překážkou pro výplatu sirotčího důchodu. Důležité je, zda je vaše známá stále nezaopatřeným dítětem, tj. zda studuje a příp. jakou formu studia.

Individuální studijní plán není pojmem, se kterým by pracoval zákon o důchodovém pojištění. Pro sirotčí důchod je rozhodující, zda sirotek studuje a v případě dálkové a kombinované formy studia, zda je vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na sociálním pojištění (ta zřejmě v tomto případě nepřichází v úvahu). Vše je vysvětleno v článku o sirotčím důchodu.

Jak je uvedeno výše, nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě (zjednodušeně řečeno, pokud ve věku do 26 let studuje). Pokud měla vaše známá studium přerušeno, bude jí sirotčí důchod přiznán od opětovného zahájení studia.