Rodný list dcery nemám, žije dlouhodobě mimo Evropu. Jak tento doklad doložím k žádosti?

Otázka:

Dobrý den, budu žádat o starobní dúchod /termín nástupu mám 12.5.2018/, jsem v pracovním poměru na dobu neurčitou, ale chtěla bych dát výpověď a přihlásit se na cca 2 měsíce na ÚP. Nárok na podporu v nezaměstnanosti budu mít. Bude mít tato doba v evidenci ÚP vliv na termín odchodu do star. důchodu a druhý dotaz je: rodný list dcery nemám, žije dlouhodobě mimo Evropu. Jak tento doklad doložím k žádosti?Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Rodný list dcery nemám, žije dlouhodobě mimo Evropu. Jak tento doklad doložím k žádosti?

Výpočet důchodu ovlivňují (mimo jiné) získané celé roky pojištění. Evidence na úřadu práce se v rozsahu popsaném v tomto článku hodnotí pouze z 80 %. Z toho vyplývá, že evidence na úřadu práce může zapříčinit získání kratší doby pojištění (o jeden rok pojištění méně) a tím i nižší důchod – běžně o 200 Kč až 270 Kč. Vzhledem k plánované délce evidence na ÚP je to však málo pravděpodobné.

Druhopis rodného listu dítěte vám vystaví příslušná matrika.