Prosincový důchod jsme vyzvedli až v lednu. Jak je to se slevou na manželku?

Otázka:

Dobrý den, prosincový důchod 2019 jsme vyzvedli na poště až v lednu 2020. Půjde o vlastní příjem manželky za rok 2020? Dotaz směřuje ke slevě na dani na manželku a 68000 limitu, který by byl s 12-ti důchody překročen, ale s 11-ti důchody splněn. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Prosincový důchod jsme vyzvedli až v lednu. Jak je to se slevou na manželku?

To kdy je skutečně vyplacen důchod, není podstatné. Prosincová dávka se vaší manželce počítá jako příjem roku 2019, protože to příjem spadající do tohoto roku (za toto období) je. Kdyby byla např. vaše žena zaměstnaná, do příjmu roku 2019 by se také počítala mzda za prosinec, i když je vyplacena v lednu.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za Vaši odpověď, kde označujete důchod slovem dávka. Ještě doplňuji, že se jedná o invalidní důchod 2.stupně. Podle pokynu GFŘ D-22 k § 35ba odst. 1 písm. b) se “dávky vyplacené v lednu daného kalendářního roku se započítávají do vlastního příjmu manželky/manžela ve zdaňovacím období, ve kterém jsou vyplaceny”.přikládám odkaz:
http://www.sagit.cz/info/fz15008

Prosím o ještě jedno posouzení ve světle výše uvedeného pokynu GFŘ. Také jsem někde dříve našel na netu, účetní se ptala, kam má zaúčtovat asi první 3 podzimní důchody vyplacené pozdě, zpětně, (pozdě zažádáno nebo něco takového) a odpověď byla, že podle datumu přijetí.

děkuji za ochotu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Důchodům se někdy říká “dávky důchodového pojištění”. V pokynu GFŘ nejsou důchody vysloveně uvedeny a stále si myslím, že mají (resp. mohou mít) jiný režim, než uvedené dávky. Důchody jsou na rozdíl od nemocenské a ostatních uvedených dávek vypláceny dopředu (nemocenská a ostatní uvedené dávky zpětně). Navíc na potvrzení o vyplaceném důchodu (§ 38l odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb.) z OSSZ bude uvedena částky rovnající se 12násobku měsíční splátky důchodu (nedošlo-li v průběhu roku k jiným změnám) a skutečná výplata zde nehraje roli.

Nicméně neříkám, že to tak je 100% – pro jasnou odpověď byste se měl informovat na příslušném finančním úřadu.

Doplněno v květnu 2020:

Dobrý den, dnes jsem obdržel daňové vyrovnání, FÚ slevu na manželku za 11 důchodů v roce 2019 plně uznal.12-tý důchod je příjmem za rok 2020, protože byl vyzvednut až v lednu 2020.