Proč se v tomto případě nepočítá doba 70 dnů až od patnáctého dne?

Otázka:

Dobrý den, pane Mařííku,
prosím o vysvětlení, proč se v tomto případě – viz. Vaše odpověď níže – nepočítá doba 70 dnů až od patnáctého dne. Mám téměř obdobný termín uznání invalidity 3.stupně 21.6. 2019 (v pracovní neschopnosti jsem od 24.dubna, pracovní poměr trvá) přesný výpočet termínu možného souběhu je pro mě důležitý.
Děkuji.
J.Hošek

Záleží na tom, zda vám již skončil (nebo skončí pracovní poměr). Pokud ano a pracovní poměr již skončil před 19. 6. 2019, kdy vám bude přiznán starobní důchod, nárok na nemocenskou od tohoto data skutečně nemáte a dávky vyplacené za období od 19. 6. 2019 budou přeplatkem. V případě, že byste pracovní poměr skončen neměl, můžete nemocenskou pobírat ještě po dobu 70 dnů, tj. až do 27. 8. 2019. Opět platí, že nemocenská náleží nejdéle do konce pracovního poměru.
Další postup vyplývá z výše uvedeného. Jestliže již nárok na nemocenskou mít nebudete, můžete neschopenku ukončit. Pokud ano, můžete ještě marodit dál.
K. Mařík
Publikováno: 14.8.2019, autor: K. Mařík – důchodová poradna

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč se v tomto případě nepočítá doba 70 dnů až od patnáctého dne?

V případě, že vám byl invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nově přiznán (tj. žádný invalidní důchod jste dosud nepobíral), bude se postupovat podle těchto pravidel. K žádnému souběhu nemocenské a invalidního důchodu pak nemůže dojít, protože výplata invalidního důchodu vám bude přiznána až od končení výplaty nemocenských dávek (jedno naváže na druhé) – § 65 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.

Pouze v případě, že by ve vašem případě šlo o změnu výše invalidního důchodu, tj. již jste pobíral invalidní důchod I. nebo II. stupně a nově došlo ke zvýšení na III. stupeň, jednalo by se o podobnou (ale zcela totožnou situaci), protože od dne jednání byste marodil ještě 30 dní (pokud by “běžná” podpůrčí doba nekončila dříve). Pokud by datum změny stupně invalidity zasahovalo více do minulosti (nemocenské a invalidní důchod pro invaliditu III. stupně by byly v souběhu vypláceny více než 70 dní), vznikl by přeplatek na nemocenském, který by byl zúčtován s doplatkem důchodu.

Prvních 14 dní, kdy vyplácí náhrad mzdy zaměstnavatel, nemohl výpočet ovlivnit, protože tato skutečnost v uvedeném příkladu nastala již v prosinci 2018, tj. dávno před datem přiznání starobního důchodu.

Uvedený příklad není totožný s vaší situací.