Proč musím naspořené peníze pouze převést z důchodového připojištění a nemohu je na patřičný účet prostě vložit?

Otázka:

Dobrý den, uvažuji o předdůchodu. Proč musím naspořené peníze pouze převést z důchodového připojištění a nemohu je na patřičný účet prostě vložit?

Odpověď:

Proč musím naspořené peníze pouze převést z důchodového připojištění a nemohu je na patřičný účet prostě vložit?

Obecné podmínky pro možnost čerpání předdůchodu máme popsány na této stránce. Jde především o následující:

  • délka trvání doplňkového penzijního spoření (penzijního připojištění) musí být nejméně 5 let,
  • musíte mít naspořeno minimálně 30 % průměrné mzdy na každý měsíc strávený v předdůchodu, v roce 2015 jde o 7.554 Kč,
  • výplata předdůchodu musí trvat nejméně 2 roky, nejdéle 5 let,
  • do předdůchodu můžete odejít nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku stanoveného pro muže stejného data narození (POZOR! Platí i u předdůchodu pro ženy – podrobnosti zde.),
  • výdělek není v předdůchodu omezen.

Proč je jednou z podmínek i trvání doplňkového penzijního spoření (dříve penzijní připojištění) po dobu nejméně 60 měsíců je spíše otázka na zákonodárce, který tuto podmínku do zákona vložil. § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření:

Podmínkou vzniku nároku na dávky uvedené v § 19 písm. a), e) a f) je trvání spořící doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců; smlouva o doplňkovém penzijním spoření může stanovit delší spořící dobu, která však nesmí přesáhnout 120 kalendářních měsíců.

V materiálu, který k tomuto zákonu projednávala v roce 2011 vláda je pouze uvedeno:

K § 20:

Vymezují se obecné podmínky vzniku nároku na dávky kromě nároku na odbytné, které je upraveno samostatně. Těmito základními podmínkami jsou dosažení věku 60 let a trvání spořící doby v délce alespoň 60 měsíců, nestanoví-li smlouva spořící dobu delší (až 120 měsíců). Tyto podmínky jsou shodné jako ve stávajícím  penzijním připojištění. A stejně tak i v penzijním spoření se zohledňuje vážná životní situace, kterou je invalidita. V případě, že je účastníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, neuplatní se pro nárok na invalidní penzi na určenou dobu podmínka věku a současně je požadavek na trvání spořící doby snížen.

Určené osobě může z penzijního spoření náležet pouze jednorázové vyrovnání nebo odbytné, ostatní dávky náleží pouze účastníkovi.

Na váš dotaz tedy existujete jednoduchá odpověď – je to nutné, protože to tak vyžaduje zákon, který cituji výše.