Proč je předčasný důchod lidí v okolí skoro stejný jako můj starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak je možné, že lidé v mém okolí, kteří šli do předčasného starobního důchodu někteří v roce 2018, někteří v roce 2019 i o dva roky dříve, měli o víc jak 8 000,- menší výdělky. Já šel do starobního důchodu v červnu 2018 s 47 odpracovanými léty. A výše důchodu se moc neliší. Na ÚP jsem byl jenom krátce, rovněž PN. Je možné, že by mi důchod špatně spočítali ? Kde se obrátit na přepočet důchodu ? Do Prahy na ČSSZ prosím o adresu. Předem děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč je předčasný důchod lidí v okolí skoro stejný jako můj starobní důchod?

Bez znalosti konkrétních údajů potřebných pro výpočet ve všech vámi zmiňovaných případech se těžko odpovídá, takže pouze obecně:

  1. Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí všechny vyměřovací základy (výdělky) od roku 1986 do roku předcházejícímu roku přiznání důchodu. Po celou dobu jste určitě neměl výdělek o 8.000 Kč vyšší a vycházet pouze z několika let před přiznáním důchodu se nedá.
  2. Muž kterému je přiznáván předčasný důchod dva roky před dosažením důchodového věku, může mít i 46 let pojištění (čím více let, tím lépe). Letošní výpočet je navíc výhodnější než ten roku 2018. Vše je o vhodném načasování.
  3. Může jít o člověka, který v minulosti pobíral invalidní důchod a výpočet starobního důchodu následně získané nižší výdělky neovlivní.
  4. Jde o to, co znamená, že se “výše důchodu moc neliší”?
  5. Důchody v Česku jsou poměrně rovnostářské.
  6. Lidé často o výši svého důchodu (stejně jako platu) lžou.

Kontakty na ČSSZ jsou zde. Na vaši žádost vám ČSSZ výpočet důchodu zkontroluje, ale pokud máte na osobním listu důchodového pojištění uvedeny všechny zaměstnání, moc nadějí si nedělejte. Samozřejmě chyba se stát může.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za Vaši odpověď. Píšete, že u těch jiných případů, by někdo mohl mít invalidní důchod apod. Ve dvou případech se jedná o přímé rodinné příslušníky. Takže tam nebyl, nikdy žádný ID, ani nic jiného, to vím přesně a když se to zpočítá skoro přesně to vychází , že v tom mám započítanou vojnu a 3letý učební obor a v červnu 1992 mi přiznali rentu jako částečný doplatek za ušlou mzdu,( zjistili mi vasoneurósu – nemoc z povolání ), nejsem ale horník, vždy jsem měl doplatek ušlé mzdy, která se taky valorizovala podle narůstající mzdy. Tato renta byla zdaňena, neplatil jsem z ní soc. pojištění, ale počítala se do vyměřovacího základu důchodu. Ale musel jsem u toho vždy pracovat na plný úvazek , abych tuto rentu dostal vyplacenou. Takže celé roky jsem na tom byl vždy finančně líp, než třeba ti dva rod. příslušníci to vím opravdu přesně. Když se teď dívám na to jak mám ten důchod vypočítaný, tak to celkem vůbec nechápu,sice tu první procentní výměru to ano, ale proč se to nepočítá z OVZ ,což je pro mne jakoby logické ne to ponížení a vypočtení z toho výpočtového základu? Na rozhodnutí mám ještě nějakou částku , jako procentní výměru důchodu 3 881,- Kč a za ní napsáno takže náleží 11 273,- a proč tam je potom ta částka 3 881,- ? A nakonec tam dají základní výměru důchodu 2 700, – která je stejná u všech. Vím, že jste tam někde psali, že vy důchody nepočítate , ale vyfotila jsem oddůvodnění toho rozhodnutí a jestli to jde nějak mi to vysvětlit, tak bych Vám byl moc vděčný. Na OSSZ jsem se na to sice neptal,ale má to tam smysl řešit, nebo raději rovnou napsat na ČSSZ . A co ještě nechápu,proč když jsem žádal v březnu o důchod, tak v tom výpočtu není ani ten vyměřovací základ za ty 3 měsíce, tam je zaznačeno jen 90 dnů pojištění, ale není tam vyměřovací základ. Nemůžou i ty 3 měsíce nějak ovlivnit ten výpočet ?
Děkuji s přáním krásného dne

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Starobní důchod vám byl spočítán z OVZ. Že v dalších krocích dochází k redukci na výpočtový základ je prostě dáno zákonem, který výpočet (nejen) starobního důchodu stanovuje – § 15 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

Čáska 3.881 Kč je procentní výměra spočítaná podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Tento výpočet se provádí v případě, že jste v minulosti pracoval v preferované pracovní kategorii a podle tohoto výpočtu vám procentní výměra vyšla pouze 3.881 Kč. Protože vám klasickým výpočtem vyšla procentní výměra vyšší, byla vám přiznána v této (vyšší) částce.

O kontrolu výpočtu požádejte přímo ČSSZ.

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období. To začíná rokem 1986 a končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu. Při výpočtu důchodu vám tedy byly správně zhodnoceny výdělky z let 1986 až 2017. Výdělky získané v roce 2018 se nehodnotí.