Přiznání invalidního důchodu 3. stupně a ukončení evidence na úřadu práce

Otázka:

Dobrý den, před týdnem mi byl schválen invalidní důchod 3. stupně od počátku dubna. Dosud jsem byla na úřadu práce, čili jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti, vzhledem k tomu, že jsem dostala odstupné – na úřadu práce jsem vedena již od prosince minulého roku – byla mi vyplácena podpora s tříměsíčním odkladem, tedy první výplata proběhla v dubnu. Budu tedy muset dosud přijatou podporu vrátit, nebo mi naopak bude ještě dobíhat další dva měsíce – vzhledem k posunu díky odstupnému, čili poslední výplata za březen by proběhla v červenci? Případ odchodu do invalidního důchodu z úřadu práce je zřejmě netradiční, na úřadu práce jsou zmatení a neřekli mi prozatím nic. Děkuji.

Odpověď:

Přiznání invalidního důchodu 3. stupně a ukončení evidence na úřadu práce

Není důležité, kdy jste obdržela výplatu podpory v nezaměstnanosti, ale za jaké byla období. Výplata za březen určitě neprobíhá v červenci, ale dubnu. Nejsem si jistý, zda zcela rozumím vaší konstrukci, ale výplata podpory vám nenáležela první tři měsíce (prosinec, leden a únor) a náleží vám až od čtvrtého měsíce evidence, tj. od března. Nejedná se tedy o odklad, jak ho popisujete (v dubnu jste nedostala podporu za prosinec, ale za březen).

Jestliže jste byla uznána invalidní ve třetím stupni invalidity od dubna, úřad práce vás zpětně od tohoto data vyřadí z evidence a podpora v nezaměstnanosti vám od tohoto dne nebude (nemůže) náležet. Za toto období obdržíte doplatek důchodu od ČSSZ. Toto je naprosto standardní postup. Trochu mě překvapuje, v čem vidí na úřadu práce problém.