Příbuzný pobírá invalidní důchod a prý v 65 letech dostane starobní, i když nepracuje

Otázka:

Dobrý den, mám v příbuzenstvu pána, věk 55 let, který asi rok pobírá invalidní důchod 1. stupně. Říká, že mu ty peníze stačí a nemá zájem při tom pracovat s tím, že stejné peníze dostane v 65 letech jako starobní důchod. Je to opravdu tak? Nemůže se stát, že starobní důchod nedostane, pokud mu budou chybět roky? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Příbuzný pobírá invalidní důchod a prý v 65 letech dostane starobní, i když nepracuje

Jaké podmínky je třeba splnit pro vznik nároku na starobní důchod, vysvětluji v tomto článku. Pokud podmínky v článku uvedené splněny nejsou, nárok na “klasický” starobní důchod (tj. podle § 29 příp. § 31 zákona č. 155/1995 Sb.) nevzniká. Váš příbuzný má ale na mysli situaci, kdy poživatel invalidního důchodu dosáhne věku 65 let. Poté je mu invalidní důchod z moci úřední “přejmenován” na starobní (podle § 61a zákona č. 155/1995 Sb.) a vyplácen v dosavadní výši. V tomto případě se získání potřebné doby pojištění nesleduje. Zde ale nedochází k žádnému přepočtu a jde skutečně pouze o změnu názvu vypláceného důchodu.