Při výpočtu důchodu mi vyšlo 45 roků a 362 dnů

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu ve věci přiznání starobního důchodu,a to v tom smyslu, že mi 18.11.2020 byl přiznán starobní důchod ode dne 16.10.2020.V rozhodnutí je uvedena celková doba pojištění ke dni přiznání důchodu, což u mě činí 47 let a 50 dnů, a pak je uvedena získaná doba pro nárok a pro stanovení výše procentní výměry, což u mě je 45 roků a 362 dnů. Co mám udělat proto, aby ve lhůtě 30 dnů pro podání námitek mi byly dopočitány zbývající 3 dny, a tak se zvýšil počet let ze 45 na 46 let pro výpočet procentní výměry? Stačí posunout termín přiznání důchodu o měsíc, tj. výpočet důchodu od 16.11.2020, nebo existuje i jiné řešení.
Při výpočtu důchodu se hodnotí pouze “celé roky” pojištění. To znamená, že pro výpočet důchodu je jedno, zda pojištěnec získal např. 45 let a 10 dní pojištění nebo např. 45 let a 300 dní pojištění. V tomto případě by bylo počítáno se 45 lety. Rozdíl ve výši důchodu však nastává, pokud je získáno např. 45 let a 364 dní pojištění nebo 46 let pojištění (i jeden den tedy může být rozhodující). V mém případě to jsou 3 dny a nevím jak to napravit.Děkuji za odpověď a přeji heký den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Při výpočtu důchodu mi vyšlo 45 roků a 362 dnů

Pokud vám do dalšího celého roku chybí tři dny, tak požádejte o změnu data přiznání důchodu o tři dny na 21. 11. 2020. Posouvat datum přiznání o měsíc nemá smysl – zbytečně byste přišla o důchod za 27 dní. Na výši starobního důchodu by se to pak neprojevilo jinak než u posunutí o tři dny.

S námitkami tento postup nijak nesouvisí. Námitky se podávají, když se domníváte, že ČSSZ např. udělala chybu ve výpočtu, ale ne v situaci, kdy je výpočet proveden správně, ale vy chcete provést změnu data přiznání. O změnu data přiznání důchodu se žádá podle § 86 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb. O změnu data přiznání je třeba požádat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu buď dopisem adresovaným ČSSZ, příp. osobně na vaší OSSZ.