Předdůchod: započítává se i trvání staré smlouvy o penzijním připojištění?

Otázka:

Mám již 10 let (staré) penzijní připojištění. Pro přiznání předdůchodu je však potřeba toto připojištění převést na doplňkové penzijní spoření. Tento převod je třeba uskutečnit kdykoliv před podáním žádosti o předdůchod (např. 1 rok před), nebo je nutné převod uskutečnit alespoň 5 let před podáním žádosti o předdůchod? Jinými slovy: do podmínky trvání alespoň 5 let penzijního spoření se započítává i doba, kdy jsem spořil na starou smlouvu o penzijním připojištění?

Odpověď:

Předdůchod: započítává se i trvání staré smlouvy o penzijním připojištění?

Do potřebné doby trvání se započítává i doba, po kterou trvala „stará smlouva“ o penzijním připojištění. Kdyby tomu tak nebylo, tak by, vzhledem k tomu, že se „nové smlouvy“ (o doplňkovém penzijním připojištění) uzavírání až od roku 2013, nemohl být ještě nikomu předdůchod přiznán.

Převod na novou smlouvu tedy můžete provést až těsně před odchodem do předdůchodu.