Je možné uzavřít penzijní připojištění u více pojišťoven?

Otázka:

Je možné uzavřít penzijní připojištění u více pojišťoven?

Odpověď:

Je možné uzavřít penzijní připojištění u více pojišťoven?

Hradit příspěvky na dvě smlouvy najednou není u penzijního spoření (dříve penzijní připojištění) možné. Státní příspěvek je možné dostávat pouze na jednu uzavřenou smlouvu. V případě uzavření dvou smluv vzniká duplicita, kterou je nutné odstranit.