Předdůchod a příjem z pronájmu

Otázka:

Chci jít do předčasného důchodu, podmínky splňuji. Mám příjmy z pronájmu přesahující 62000 ročně. Nemám na to živn. list, nejsem v tomto ohledu podnikatel. Podávám samozřejmě daň. přiznání a tuto částku daním. Budu spadat do okruhu osob, za které stát platí zdrav. pojištění, nebo si jej kvůli tomuto příjmu budu muset platit dále, čili předdůchod pro mne vlastně nebude mít smysl? Platím si dobrovolné důchodové připojištění.

Odpověď:

Předdůchod a příjem z pronájmu

Ve svém dotazu zmiňujete jak předčasný důchod, tak i předdůchod. Vzhledem k vaší minulé otázce předpokládám, že máte na mysli předdůchod.

Za osoby, které jsou v předdůchodu, platí zdravotní pojištění stát (jsou státními pojištěnci). Nic na tom nemění skutečnost, že máte příjmy z pronájmu (které není běžnou samostatnou výdělečnou činností a ze kterého se zdravotní ani sociální pojištění neodvádí).