Předdůchod a doložená výplata předčasného důchodu

Otázka:

Jsem od 13.2.2021 v predduchodu a plánuji odejít do starobního důchodu k 13.2.2023, kdy dosáhne 64 let. Chci se zeptat, zda budou v mém starobní důchodu zohledněny valorizace z roku 2022 a 1.1.2023, resp. zda není výhodnější požádat o odchod do starobního důchodu k 31.12.2022, pokud to vůbec v měj případě, když k tomuto datu nesplnim podmínku být 2 roky v predduchodu (?). Nebo je možné požádat o důchod k 31.12.2022 a odložit výplatu prvního důchodu na 13.2.2023, kdy mne vznikne nárok na starobní důchod a tudíž bych měl v důchodu zohledněny valorizace v 2022 a 1.1.2023 a soucasne by mně nebyl krácení starobní důchod z důvodu předčasného nástupu do důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předdůchod a doložená výplata předčasného důchodu

O tom, jaké valorizace se vás budou týkat rozhoduje datum přiznání důchodu. O mimořádné valorizace a valorizaci od ledna 2023 budou zvýšeny pouze důchody s datem přiznání do konce roku 2022. Důchody přiznané v roce 2023 o tyto valorizace zvýšeny nebudou. Výpočet roku 2022 je výrazně výhodnější.

Předdůchod musíte pobírat nejméně dva roky, ale nikdy není dáno, že to musí být poslední dva roky před přiznáním starobního důchodu. Klidně můžete požádat o předčasný důchod a do doby vyčerpání předdůchodu budete obojí pobírat současně.

Pokud nejste zaměstnaný, tak u vás odložená výplata nemá smysl, protože pouhým „čekáním“ na předdůchodu si krácení předčasného důchodu neodmažete. Krácení by bylo pořád stejné jako v den přiznání důchodu.

O předčasný důchod jste si z mého pohledu (samozřejmě bez bližší znalosti vaší situace) měl požádat již dříve z důvodů popsaným v tomto článku. Když už jste vydržel až dosud, požádal bych o předčasný důchod s datem přiznání k 15. 11. 2022, kdy dosáhnete na jedno krácení. Týkat se vám budou i všechny vámi zmiňované valorizace.