Předala jsem tiskopis uplatnění nároku. Čekám na rozhodnutí o důchodu, že výplata nenáleží

Otázka:

Dobrý den, jsem narozena 20.2.1962, důchodový věk je 2026 a 6 měsíců. Rozhodla jsem se jít do předčasného důchodu / zda o rok nebo dva ,ještě nevím, záleží na zdravotním stavu/. Předala jsem tiskopis uplatnění nároku…na OSSZ a to v 8/2023. Čekám na rozhodnutí o důchodu, že výplata nenáleží, to by měla přijít do 2/2024 / 6 měsíců/ . Nemám rozmyšleno od kdy budu chtít výplatu, a nevím, zda v momentu, kdy OSSZ rozhodne o důchodu bez výplaty už počítá délku krácení . Zda bych neměla podat ještě znovu uplatnění nároku… a to v období /9/23, že bych si posunula to rozhodnutí o 1 měsíc. Shrnu dotaz,
jaké datum je důležité pro krácení ? Možná až žádost o uvolnění výplaty při odchodu do předčasného důchodu ? Moc děkuji za to, co pro nás děláte.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předala jsem tiskopis uplatnění nároku. Čekám na rozhodnutí o důchodu, že výplata nenáleží

Pokud jste na OSSZ pouze doložila formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, tak jste si o důchod nepožádala, takže nemůžete očekávat rozhodnutí od ČSSZ (o dávkách důchodového pojištění nerozhoduje OSSZ, ale ČSSZ). Tímto formulářem jste pouze uplatnila nárok a pokud ho budete chtít využít, musíte na OSSZ do šesti měsíců od uplatnění sepsat žádost o předčasný důchod. Cituji prohlášení, které jste na tiskopisu podepsala:

Tímto žádám o přiznání důchodu označeného v části B. tiskopisu Uplatnění nároku na důchod. Beru na vědomí, že v souladu s ust. § 82 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. musí být žádost podána na předepsaném tiskopisu – toto podání tedy není žádostí o důchod, ale je pouze uplatněním nároku ve smyslu ust. § 81 odst. 1 téhož zákona. Prohlašuji tímto, že k sepsání formální žádosti se dostavím do data stanoveného po dohodě s OSSZ v návaznosti na toto podání (datum lze dohodnout telefonicky, e-mailem, popř. rezervací v online objednávkovém systému), nejpozději však do šesti měsíců ode dne uplatnění nároku. Beru na vědomí, že nebude-li ve lhůtě uvedené v předchozí větě žádost o důchod sepsána, bude toto podání považováno za neúčinné.

Přečtěte si, prosím, článek o odložené výplatě předčasného důchodu, kde vysvětluji, co to je, jak má člověk postupovat a jak postupuje ČSSZ, včetně toho, jak se stanovuje krácení.

Když to také shrnu: šest měsíců není lhůta ČSSZ na vydání rozhodnutí, ale jde o lhůtu pro vás, do kdy „musíte“ o předčasný důchod požádat. Do té doby se uplatněním nároku nikdo nebude zabývat, protože jste nepožádala o důchod, tj. nezahájila řízení.

Formulář uplatnění nároku slouží pouze k získání dalšího času (šesti měsíců) na rozmyšlenou.